DOMEK = Socijala+MedPlus screenshots

Evidencija korisnika u domovima za starije i nemoćne, socijalna skrb i sestrinska dokumentacija na odjelu pojačane njege.. Read more about DOMEK = Socijala+MedPlus
DOMEK = Socijala+MedPlus DOMEK = Socijala+MedPlus screenshots
DOMEK = Socijala+MedPlus screenshot 1
DOMEK = Socijala+MedPlus 2017