Avidemux Avidemux screenshots
Avidemux screenshot 1
Avidemux 2.6.18