Avidemux Avidemux screenshots
Avidemux screenshot 1
Avidemux 2.5.1 r5281 Beta