Portable Gaim Portable Gaim old version
Download Portable Gaim Current version listed on Download.hr:
Portable Gaim 2.0 Beta 5
Listed on: 20.11.2006