Duke Nukem: Manhattan Project Duke Nukem: Manhattan Project old version
Download Duke Nukem: Manhattan Project Current version listed on Download.hr:
Duke Nukem: Manhattan Project 1.01 Demo
Listed on: 09.04.2009