Zanimljivosti

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Najviši motocikl na svijetu

Gregori Danam (Gregory Dunham) iz Kalifornije vlasnik je najvišeg motocikla na svijetu.

Grdosiju od 3,4 metara pogoni motor od 500 konjskih snaga, a na 100 kilometara troši èak 37 litara benzina.

U izradu je za tri godine potrošio oko 200.000 eura, a trenutno se njime "hvali" na motociklistièkom šouu u njemaèkom gradu Esenu.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Najgori džokej na svijetu konaèno pobijedio na utrci

Nakon 28 godina karijere džokej, koji je poznat po tome što je uvijek prolazio kroz cilj posljednji, 44-godišnji Entoni Knot (Anthony Knott) odlazi u penziju sa stilom i pobjedom.

Knot iz Dorseta, koji je stalno zaposlen na mlijeènoj farmi, pobjedom je iznenadio i sebe i gledaoce na stazi Wincanton u Somersetu u Velikoj Britaniji.

U svojoj karijeri samo dva puta je bio peti, a inaèe je na cilj dolazio posljednji. Iako je vodio cijelu utrku, zamalo je izgubio jer se, shvativši da je na èelu i da ga do pobjede dijeli samo nekoliko koraka, toliko uzbudio da je zaboravio da utrka još traje. Stao je i mahao publici. Sreæom, trgnuo se i pobjedonosno ušao u cilj.

- Još nisam svjestan. Ne mogu vjerovati. Nisam naviknut na pobjedu - rekao je otac troje djece.

Prije nekoliko godina pomislio je da je vrijeme da odustane.

- Èekao sam 28 godina da samo jednom pobijedim. Neka ostane na tome. Sada se povlaèim - dodao je Knot.

Supruga Sarah oduševljena je što je konaèno pobijedio, a nije se ozlijedio.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Hitlerov turistièki kompleks pred dovršenjem

Turistièki kompleks ogromnih dimenzija na Baltièkom moru u Njemaèkoj, koji su nacionalsocijalisti dali izgraditi u skladu sa svojim poimanjem socijalne politike, mogao bi sa 70 godina zakašnjenja uskoro biti dovršen i predan na korištenje turistièkoj industriji.

Prora, betonska graðevina dužine pet kilometara na obali otoka Ruegena, tipièni primjerak nacionalsocijalistièke arhitekture, izgraðena je izmeðu 1936. i 1939. s ciljem omoguæavanja kolektivnog godišnjeg odmora u skladu s ideološkim predodžbama pod naèelom "Snaga kroz radost" (Kraft durch Freude).

Ljetovalište je planirano tako da odjednom može primiti 20.000 ljudi, ali zbog izbijanja Drugog svjetskog rata nikad nije proradilo.

Njemaèka savezna vlada sada je prodala èetiri od ukupno pet blokova kompleksa privatnim ulagaèima, koji u Prori namjeravaju napokon pokrenuti turistièke sadržaje, objavio je Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Jedan od blokova, koji je u posljednje vrijeme služio kao dokumentacijski centar fondacije koja istražuje socijalnu povijest nacionalsocijalizma, trebao bi i nadalje služiti toj svrsi, ali njegova buduænost zbog nesigurnih izvora prihoda nije zajamèena.

Poduzetni ulagaèi sada nastoje, sa 70 godina zakašnjenja, dovesti turiste u nepregledni i negostoljubivi kompleks. Kako bi se to omoguæilo, vlasti su dopustile pojedinaène prromjene monumentalne graðevine koja se zbog svoje povijesne važnosti nalazi pod spomenièkom zaštitom.

Na morskoj strani kompleksa dopuštena je izgradnja balkona, a ulagaèi æe moæi izgraditi i bazene kao i izvršiti ostale zahvate koji su potrebni da bi se turisti zaista osjeæali kao na odmoru.

Te æe promjene "uništiti karakter Prore", ali "ako se želi saèuvati Proru, mora se dopustiti njezino korištenje", izjavio je Klaus Winands iz službe za zaštitu spomenika a prenosi FAZ.

U kompleks, drugu po velièini graðevinu u Treæem rajhu, i posljednjih su godina dolazili posjetitelji. Meðutim, njih oko 100.000 koliko ih godišnje proðe kroz Proru ne dolaze kao turisti željni odmora, nego kao gosti dokumentacijskog centra koji kratkim boravkom žele na licu mjesta svjedoèiti Hitlerovim megalomanskim projektima.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Za deset godina moguæa eliminacija AIDS-a?Jedna nova studija pokazuje da bi virus koji izaziva AIDS teoretski mogao biti eliminiran za oko deset godina ako bi ljudi koji žive u zemljama s visokom stopom zaraženosti bili testirani i lijeèeni.

Znanstvenici Svjetske zdravstvene organizacije kažu da novi matematièki model pokazuje da bi broj zaraza virusom AIDS-a mogao biti smanjen za 95 posto u roku od deset godina od poèetka primjene takvog programa.

Kako je reèeno, model podrazumijeva da bi 90 posto populacije u visoko zaraženim zemljama bilo testirano na AIDS, te da bi zaraženi odmah bili podvrgnuti lijeèenju anti-retroviralnim lijekovima.

Struènjaci kažu da studija ne uzima u obzir moguænost poveæane otpornosti na lijekove, te upozoravaju da bi moguæe slabe strane takve strategije bile preširoko testiranje, preširoko lijeèenje i nuspojave kod pacijenata.

Ta bi strategija – reèeno je – inicijalno koštala više, ali bi na duži rok uštedjela sredstva jer bi sve manje ljudi trebalo lijeèiti.

Znanstvenici u svom izvještaju naglašavaju da njihovi nalazi ne predstavljaju promjenu stava Svjetske zdravstvene organizacije, nego da im je radije cilj poticanje rasprave.

Oko tri miliona ljudi diljem svijeta primilo je anti-retroviralne lijekove, a gotovo sedam milijuna još èeka na lijeèenje.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da oko 33 miliona ljudi diljem svijeta ili boluje od AIDS-a ili je zaraženo virusom HIV.

Studija je objavljena juèer u medicinskom èasopisu Lancet.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Španski grad strujom se napaja sa solarnog groblja

Ravno zemljište u koje može udarati sunce, prava je rijetkost u španskom gradu Santa Koloma de Gramenet, pa je groblje bilo jedino rješenje za primjenu programa solarne energije u sklopu borbe protiv klimatskih promjena. Elektrièna energija koju proizvode 462 ploèe jednaka je utrošenoj godišnjoj kolièini u oko 60 domaæinstava. Energija "ulazi" u lokalnu elektriènu mrežu za normalnu potrošnju.

- Najbolju poèast koju možemo odati našim mrtvima je proizvodnja èiste energije za nove generacije - rekao je Estev Seret, direktor kompanije "Conste-Live Energy", koja je vlasnik groblja i bavi se obnovljivom energijom.

Solarne ploèe postavljene su na grobnice u kojima je oko pet lijesova. Iako su na groblju ostaci najmanje 57.000 ljudi, solarne ploèe pokrivaju tek pet posto ukupne površine.

Projekt je koštao oko 720.000 eura, a na njemu su radili tri godine. Gradske vlasti nadaju se da æe postaviti još ploèa i utrostruèiti proizvodnju elektriène energije.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Sudija kaznio tinejdžere muzikom koju ne vole

Amerièki sudija iz Kolorada dosjetio se savršene kazne za prijestupnike kako bi konaèno shvatili da uznemiravanje bukom nije prihvatljivo ni korektno.

Sudija Pol Sako (Paul Sacco) kaže da je neobièna kazna, kojom prisiljava prijestupnike da sjede u sobi i slušaju muziku koju ne vole, upola smanjila ponavljanje dijela u Fort Luptonu kod Denvera. Prijestupnici èetiri puta dnevno po sat vremena moraju trpjeti hitove Berija Maniloua (Barry Manilow) i Barnija (Barney), grimiznog dinosaurusa.

- Moraju slušati ono što ne vole - rekao je sudija Sako.

Prije deset godina, sudija je otkrio kako se mnogi prijestupnici vraæaju u njegovu sudnicu. Mnogi od njih su tinejdžeri, kojima su roditelji platili kazne jer su preglasno slušali muziku.

Shvativši da poruka da uznemiravanje bukom nije prihvatljivo ne dopire do nekih, odluèio je kazniti tinejdžere njihovim oružjem. Sudija priznaje da takva kazna ne bi utjecala na njega jer on zapravo voli slušati Maniloua.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Izgradila kuæicu za pse vrijednu 1,4 miliona funti

Vlasnica dvije danske doge sagradila je svojim ljubimcima luksuznu kuæu vrijednu 1,4 miliona funti (1,6 miliona eura).

Prilikom izgradnje svoje kuæe u Kotsvoldsu, živopisnom predjelu u centralnoj Engleskoj, vlasnica pasa, za koju se samo zna da je hirurg, tražila je od arhitekata da kod projektovanja vode raèuna o potrebama njenih kuænih ljubimaca.

Na ulazu u kuæu postavljen je sistem skeniranja zjenica, èime se provjerava identitet životinja, a svuda okolo kamere koje omoguæavaju vlasnici da iz raznih prostorija ili putem interneta prati kretanje pasa.

Automastki ureðaji pune vodom i hranom pseæe zdjele koje se same èiste.

Preduzimaè je izjavio da je njegova firma specijalizovana za izgradnju neobiènih kuæa, ali da je za razliku od dosadašanjih objekata, graðenih za potrebe ljudi, uz voðenje raèuna o potrebama životinja, ovog puta obrnuto.

- Ugraðen je èak i ðakuzi sa morskom vodom jer je to dobro za dlaku doga - naveo je on.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Otkrivena marihuana stara 2.700 godina

Istraživaèi kažu da su otkrili najstariju zalihu marihuane, i to u grobu starom najmanje 2.700 godina. Marihuana koja je, kažu istraživaèi, "uzgajana za psihoaktivne svrhe", pokopana je uz muškarca svijetle puti, najvjerovatnije šamana. Grob je pronaðen na sjeverozapadu Kine.

Ekstremno suhi uvjeti i lužnato tlo oèuvali su zalihu, koja je još saèuvala zelenu boju iako je izgubila karakteristièan miris. Marihuana ima relativno visok nivo THC-a, ali uzorak je prestar da bi se utvrdili taèni postotci, piše Canadian Press.

Interesanto da se ne može taèno utvrditi ni kako se marihuana tada konzumirala, buduæi da kod muškarca u dobi oko 45 godina nije pronaðena lula.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Rusi štede i na votki

Globalna finansijska kriza je postala toliko ozbiljna da su Rusi poèeli da štede i na votki, objavilo je rusko Nacionalno udruženje proizvoðaèa alkohola.
Prema podacima udruženja, zalihe tog ruskog nacionalnog piæa su poèetkom mjeseca bile šest puta veæe nego u isto vreme lani, jer fabrike proizvode votku brže nego što mogu da je prodaju. Prema podacima NAA, 1. novembra su zalihe votke u ruskim prodavnicama i skladištima iznosile 8,2 miliona dekalitara ili pola litre po stanovniku, što je najveæa kolièina u modernoj Rusiji.

Prema zvaniènim podacima, svaki od 141 miliona Rusa godišnje u prosjeku popije 15 litara èistog alkohola, podsjetio je Rojters.

Istraživanje koje je sprovelo udruženje NAA je takoðe pokazalo da je u septembru broj smrtnih sluèajeva uzrokovanih alkoholom poveæan u Rusiji na 1.458, što se objašnjava time da su se neki graðani ponovo okrenuli opasnim zamjenama za votku, u pokušaju da pronaðu jeftiniji naèin da se napiju.

Dodatni pokazatelj uticaja krize na navike u pijenju alkoholnih piæa predstavlja podatak konsultantske firme TSIFFRA, prema kojem je proizvodnja alkohola u Rusiji pala u oktobru za 15 posto zbog slabe tražnje.

Ruska privreda je jedan od najveæih gubitnika u aktuelnoj finansijskoj krizi. Tamošnje berze hartija od vrijednosti su, u odnosu na rekord iz maja, izgubile na vrednosti oko 70 posto, dok su sve èešæi otkazi i kašnjenje plata, navodi britanska agencija.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Otvoreno prvo vještaèko ostrvo u Dubaiu

Najveæi vatromet svih vremena, 1,7 tona jastoga, 4.000 ostriga i slavne zvanice iz cijelog svijeta obilježili su otvaranje prvog vještaèkog ostrva u vodama Dubaija.
U Dubaiju, u Persijskom zalivu, prireðen je do sada neviðeni vatromet. Poslije 15 minuta eksplodirala je i posljednja od 100.000 raketa koje su obasjavale nebo iznad ove svjetske metropole. Svjetleæe rakete su bile rasporeðene po èitavom ostrvu, tako da se na površini mora vidjela palma od vatre i svjetlosti.
Povod za ovakav spektakl bilo je otvaranje prvog vještaèkog ostrva u vodama pored obala Dubaija, koje nosi naziv „Palm Džumeira“. Proslavi je prisustvovalo 2.000 najuglednijih gostiju iz cijelog svijeta, kojima je prije vatrometa, izmeðu ostalog, servirano 1,7 tona jastoga, 4.000 ostriga, 50 kilograma gušèije paštete, 1.000 jaja od prepelice i 5.000 porcija sušija.
Crvenim tepihom prošetali su, izmeðu ostalih, amerièki glumac Denzel Vošington i njegova koleginica Šarliz Teron, pjevaèica Dženet Džekson, amerièki košarkaš Majkl Džordan, zvijezda Bolivuda Šahruk Kan i bivši teniser Boris Beker.
Neke zvanice, a meðu njima i Robert de Niro, preskoèili su defile crvenim tepihom i otišli pravo na veèeru. Od gostiju plave krvi treba pomenuti pripadnike vladarske porodice u Dubaiju i Saru Ferguson, vojvotkinju od Jorka, koja je na crvenom tepihu provela skoro èitav sat. Prièala je novinarima šta joj se posebno sviða u Dubaiju. Njenu izjavu je potvrdio i sultan Ahmed bin Sulajem: „Imamo pijesak i sunce, ali ljudi traže plaže, a sada imamo i njih. Na mjestu na kome sada stojimo prije pet godina je bila samo voda.“


Pjevaèica Kajli Minog, koja se na crvenom tepihu pojavila obnaženih ramena u zanosnoj ružièasto-ljubièastoj haljini od šifona, na jednosatnom otvaranju je ipak prikrila svoje ženske èari.Na ceremoniji otvaranja nastupila je i arapska zvijezda, pjevaèica Naval al Zogbi.


Ponovno raðanje mitskog potonulog grada Atlantide u obliku prvog hotela na ostrvu „Atlantis palm“ simbolièno je predstavila bivša mis svijeta Prijanka Èopra, pojavivši se na bini u obliku boginje Atlantide.
Brojne sveèane manifestacije, koje su trajale do petka poslijepodne, održane su u glavnom hotelu „Atlantis palm“, koji je zvanièno otvoren u noæi izmeðu èetvrtka i petka.
Režiser vatrometa je bio Italijan Fil Gruèi, koji je bio zadužen i za vatromet na otvaranju ljetnjih olimpijskih igara u Pekingu.


„Palm Džumeira“ je prvo od pet vještaèkih ostrva èija je izgradnja planirana u vodama Dubaija. Dovršeno je za sedam godina, a na nekim njegovim dijelovima radilo je èak 40.000 ljudi dnevno.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Delbojev "trotoèkaš" na aukciji

Jedna od glavnih "uloga" u najpoznatijoj britanskoj humoristièkoj seriji "Muæke" "trotoèkaš" Robin Reliant, uskoro æe biti ponuðen na prodaju. Cijena - dovoljna da Delboj konaèno postane milioner!

Automobil koji je braæi Troter Delboju i Rodniju, ponekad i ujka Albertu, služio za prevoz polovne, ošteæene ili ukradene robe, uskoro æe se naæi na aukciji u Bonhamsu.

Zahrðali automobil koji je za potrebe snimanja serije u nekoliko navrata i gorio pripast æe vjernom fanu porodice iz Pekama ili jednostavno onome "ko da više", piše Mondo.

Automobil dolazi s "punom opremom" - legendarnim natpisom "Trotters Independent Trading Co. New York, Paris, Peckham", krznenom kockom i leopard presvlakama, ali i lutkama na napuhivanje! Da li je eksplozija ukljuèena u cijenu vidjet æemo nakon aukcije!
 
Last edited:

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Francuzima najveæi, Grcima najmanji kondomi

Ako je suditi prema odgovorima koje su dali ispitanici u studiji provedenoj širom Evrope, Francuzi su ti kojima trebaju najveæi kondomi, dok Grci kupuju one nešto manje.
Istraživanje koje je proveo njemaèki Institute of Condom Consultancy, sa sjedištem u Singenu, obuhvatalo je odgovore 10.500 muškaraca u 25 evropskih zemalja koji su zamoljeni da izmjere svoj penis i upišu broj u bazu podataka.

Kako saznaje Reuters, Francuzi su u prosjeku tvrdili da trebaju 15,48 cm duge kondome, što je oko tri centimetra duže nego, recimo, kod Grka.

Direktor Instituta Jan Vinzenz Krause izjavio je da su ovi podaci prikupljeni u periodu od osam mjeseci, ali nije želio komentarisati koliko su muškarci iz Francuske zaista bili iskreni.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Policija ga privela zbog Facebook grupe o Sanaderu

Juèer u poslijepodnevnim satima èetiri policajca su došla u stan dvadesetdvogodišnjeg Dubrovèana Nikše Kleèaka s nalogom za pretres zbog navodnog kršenja Zakona o javnom redu i miru.
Stvarni razlog zbog kojeg je policija upala u Nikšin dom je u stvari Facebook grupa koju je Nikša kreirao još u martu ove godine, a koja se zove 'Kladim se da æu naæi 5000 facebookera koji ne vole Sanadera!'. Grupa u ovome trenu broji 6.265 èlanova.

Nakon pretresa stana, policija je izuzela raèunalo i Nikšu odvela u policijsku postaju na obavijesni razgovor, piše bloger Mraèni na svom blogu Pollitika.

'Neki brilijantni um u policiji je tu grupu (ili možda neku drugu, nije da je ova jedina i usamljena) i njenog vlasnika proglasio prijetnjom prema predsjedniku Vlade (Ivi Sanaderu op.a.), te je naravno uèinio sve u svojoj moæi da pronaðe poèinitelja koji se usudio reæi da ne voli premijera'.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Facebook dobio odštetu od 873 miliona dolara

Web-site Facebook dobio je odštetu od 873 miliona dolara u parnici protiv jednog Kanaðanina koji je korisnike te mreže bombardirao porukama o drogi i seksu.

Amerièki okružni sudija Jeremy Fogel potpisao je presudu u sluèaju Facebooka, koji je ta mreža pokrenula u augustu protiv Adama Guerbeza iz Montreala i njegove firme Atlantic Blue Capital.

Facebook je tvrdio da je Guerbez obmanuo korisnike tako što je otkrio njihove lozinke, te je tako mogao poslati više od èetiri miliona poruka koje su ukljuèivale i reklame za marihuanu.

Guerbez nije pronaðen da prokomentira presudu, pa se pretpostavlja da æe biti teško od njega naplatiti i odštetu, ali se vjeruje da æe njena visina obeshrabriti moguæe buduæe zloupotrebe na tom siteu.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Rumun osuðen zbog upada u raèunarsku mrežu amerièkih institucija

Rumunski haker Viktor Faur (28), koji je ušao u raèunarsku mrežu amerièkih državnih institucija, osuðen je na uslovnu kaznu zatvora od godinu i po dana i novèanu kaznu od 238.000 eura.

Sud u rumunskom gradu Aradu kaznio je Faura, jer je od novembra 2005. do septembra 2006. godine ulazio u raèunarske mreže amerièkih vojnopomorskih snaga, Ministarstva odbrane SAD i NASA.

Rumunski haker osuðen je na osnovu zakona iz 2003. godine kojim se zabranjuje ulazak u tuðe informativne sisteme bez odobrenja, kao promjena, brisanje i mijenjanje podataka.

Nedavno je još jedan rumunski haker osuðen zbog ulaska u tuði informativni sistem i sada se nalazi u zatvoru u Italiji, buduæi da je zatvorsku mjeru izrekao italijanski sud zbog štete koju je izazavao italijanskim poštama u iznosu od oko sto hiljada eura.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Piraterijom do veæih grudi

Englez Raymond Adams je uhapšen od strane lokalne policije zbog prodaje piratskih verzija video igara i DVD-ova te je osuðen na kaznu od tri godine. Kao primjer koliko je ovaj posao unosan pokazuje èinjenica da je Adams živio u raskoši, zaradivši preko 180 hiljada funti prodajom kopiranih igara i filmova, èime je oštetio industriju video igra te filmsku industriju za više od milion funti, te je izmeðu ostalog potrošio hiljade funti na sebe, plaèajuæi operacije za mršavljenje, kao i to što je svoju djevojku "poèastio" poveæanjem grudi. Na njenu žalost, uz velike grudi je dobila i godinu dana zatvora. zanimljivo je da je Adams tražio da ga drže u pritvoru dok se proces vodio protiv njega, da ne bi došao u iskušenje da ponovo krši zakon ponovnim nelegalnim kopiranjem i prodajom igara i filmova.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Pirati vole Blu-ray

Nakon racije u Kini, snage reda i mira su otkrili da pirati zaista vole Blu-ray format i to iz razloga što je za njih vrlo jednostavno da naprave jeftine kopije koje je obiènom korisniku teško prepoznati. Pirati koriste prednost èinjenice da mnogi korisnici ne mogu prepoznati razliku izmeðu kvalitetnih i skupih Hollywoodskih Blu-ray filmova i filmova koji su izašli u bootleg formatu, poznatom kao AVCHD. AVCHD je kvalitetom iznad obiènog DVD formata ali ipak lošiji od Blu-raya te koristi 720 horizontalne linije rezolucije, dok Blu-ray ima 1080. Ipak i takav, AVCHD daje dosta oštriju sliku od obiènog DVD-a na HD televizijskim setovima. Tako pirati, koristeæi softver koji razbija Blu-ray zaštitu, skinu film sa originalnog Blu-ray diska, prebace ga u AVCHD format a zatim snime na obièni DVD disk, koji je znatno jeftiniji od Blu-ray diska.

Sliènost izmeðu DVD i Blu-ray diskova je tolika da ih je skoro nemoguæe na prvi pogled razlikovati. Primjera radi, na eBayu kao savjet za razlikovanje daju èinjenicu da na Blu-ray diskovima otisci prstiju ostaju lakše nego na obiènim DVD diskovima. Racija u Kini je otkrila oko 800 "Blu-ray" diskova sa najnovijim filmovima, za koje se na prvi pogled nije mogli reæi da li su zaista piratski. Pirati su išli toliko daleko da su na plave kutije, u kakvim obièno dolaze pravi Blu-ray filmovi, stavljali hologram da omoti izgledaju što realnije. Izgleda da ovakve kopije još uvijek nisu napustile azijski kontinent ali je samo pitanje dana kada æe se proširiti na cijeli svijet.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Internet podstièe brigu za zdravlje

Struènjaci su utvrdili da pretrage na internetu potencijalno mogu da poveæaju strah da je glavobolja uzrokovana tumorom mozga

Informacije o zdravlju koje su dostupne na internetu dovode do nastanka nove generacije sajberhondara - ljudi koji neosnovano strahuju od od najgorih dijagnoza poslije surfovanja internetom, objavili su itraživaèi.

"Microsoftov" tim sproveo je studiju o potragama za informacijama o zdravlju na internetu i anketirao 515 svojih službenika o potragama ove vrste.

Struènjaci su utvrdili da pretrage na internetu potencijalno mogu da poveæaju strah, na primjer, da je glavobolja uzrokovana tumorom mozga. Istraživaèi preporuèuju osobama koje su zabrinute za svoje zdravlje da posjete ljekara.

Oko dva posto svih potraga na internetu odnosi se na zdravlje, a tokom trajanja studije medicinske informacije tražilo je 250 000 korisnika, odnosno jedna èetvrtina uzorka.

Istraživaèi su utvrdili da pretrage interneta o uobièajenim simptomima, poput glavobolje i boli u grudima, èesto vode ljudi na stranice koje opisuju ozbiljna stanja, iako su teške bolesti mnogo rjeðe.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Dva puta silovao konja i dobio tri godine zatvora

Sudiji kazao kako je prethodno popio nekoliko piva...

Nesretnog konja Kalika (Calic) vlasnik je jutro nakon zlostavljanja pronašao kako se kreæe ustranu, a što je prvi znak da je pod stresom. Pored njega je bila visoka stolica koja inaèe stoji pred štalom, pokrivaè kojim ga je prekrio njegov vlasnik bio je na podu.

Policija britanskog otoka Gvernsi odmah je posumnjala da ga je seksualno zlostavljao 46-godišnji Liroj Le Galai (Leeroy Le Gallais).

Perverzni muškarac svoju je žrtvu prvi put silovao u oktobru 2007. i tada je dobio uvjetnu kaznu. Ponovno se vratio na mjesto zloèina 25. aprila ove godine.

Galai je priznao silovanje, a sudiji je kazao kako je prethodno popio nekoliko piva te da je namjeravao iæi kuæi, ali da je odjednom završio u štali "igrajuæi se s konjem".

Za silovanje nesretne životinje osuðen na tri godine zatvora.
 

STONE

Prijatelj *****a
Sudiji kazao kako je prethodno popio nekoliko piva...

Nesretnog konja Kalika (Calic) vlasnik je jutro nakon zlostavljanja pronašao kako se kreæe ustranu, a što je prvi znak da je pod stresom. Pored njega je bila visoka stolica koja inaèe stoji pred štalom, pokrivaè kojim ga je prekrio njegov vlasnik bio je na podu.

Policija britanskog otoka Gvernsi odmah je posumnjala da ga je seksualno zlostavljao 46-godišnji Liroj Le Galai (Leeroy Le Gallais).

Perverzni muškarac svoju je žrtvu prvi put silovao u oktobru 2007. i tada je dobio uvjetnu kaznu. Ponovno se vratio na mjesto zloèina 25. aprila ove godine.

Galai je priznao silovanje, a sudiji je kazao kako je prethodno popio nekoliko piva te da je namjeravao iæi kuæi, ali da je odjednom završio u štali "igrajuæi se s konjem".

Za silovanje nesretne životinje osuðen na tri godine zatvora.
Èitao neki dan na jednom od naših portala..
Bolesnik,šta drugo reæi!!:hammer::hammer:
Mislim da je je ipak sudac pogriješio kod odreðivanja kazne...
Mislim da bi svrsishodnije i pravednije bilo da je konju dopušteno da uzvrati istom mjerom..:oops:
 
Top