Advertisement

YouTube nudi HD klipove

Arkadas

PC guru
YouTube je omoguæio korisnicima da na njihov servis postavljaju klipove visoke rezolucije, te samim tim da se ti isti klipovi mogu gledati u 720p rezoluciji. Kada je klip postavljen u HD formatu, u donjem desnom uglu ispod klipa æe se pojaviti dugme "watch it in HD", odnosno opcija koja omoguæava gledanje klipa u originalno postavljenom formatu. Klikom na ovo dugme se slika prebacuje sa standardnog formata u sliku 16x9, sa 1280x720 rezolucijom. YouTube je naglasio onima koji postavljaju klipove da obrate pažnju na podešavanje velièine prilikom postavljanja, jer se klip, ako nije drugaèije naglašeno, automatski postavlja u 4:3 formatu. Za sada je ova opcija moguæa samo u Americi, ali æe YouTube vjerovatno uskoro svima omoguæiti postavljanje i gledanje HD klipova.
 
Advertisement
Top