XP Mode pri dovršetku

Crazy-Boy

Download.hr is simply the best
Microsoft je objavio da je XP Mode - dodatak Windowsima 7 koji onima s odgovarajuæim procesorima omoguæava stvaranje virtualnog raèunala unutar Sedmice i pokretanje Windowsa XP - dosegao status Release Candidate. Prema pisanju na stranicama ZDNeta sa RC statusom dodane su i nove moguænosti u XP Mode. Tako æe programi u XP Modeu sada sadržavati i skoène liste datoteka koje su zadnje otvarane s ovim programima, kao što je to sluèaj s listama datoteka otvaranih u Officeu, ali i drugim aplikacijama.

Na taj naèin æe korisnici moæi direktno, iz taskbara Windowsa 7 pokrenuti programe koje su zadnje koristili u XP Modeu, a isto tako æe moæi i direktno otvoriti datoteke koje su zadnje zatvorili pod XP Modeom.

Omoguæena je i zabrana dijeljenja diskova izmeðu XP Modea i Windowsa 7, a dodane su i nove interaktivne upute za korištenje XP Modea.

Bug.hr
 
Top