Wikipedia prikupila potrebna sredstva od web korisnika

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Šest miliona dolara potrebno je za njen dalji razvoj i infrastrukturne troškove, zahvaljujuæi donacijama korisnika...Èuvena "online" enciklopedija otvorenog tipa "Wikipedia" uspela je da prikupi šest miliona dolara, potrebnih za njen dalji razvoj i infrastrukturne troškove, zahvaljujuæi donacijama korisnika.

Na apel "Wikipedia" za donacijama odazvalo se više od 125.000 web korisnika, koji su omoguæili da se prikupi èetiri miliona dolara, dok su preostala dva miliona obezbedili pokrovitelji te "online" enciklopedije, objavljeno je na web siteu Le Journal du Net.

Prikupljen novac bi trebalo da omoguæi "Wikipediji" da pokrije svoje troškove do kraja tekuæe fiskalne godine, koja se završava krajem juna.

Sve što bude prikupljeno preko tih šest miliona dolara biæe stavljeno u "rezervni fond" iz koga æe "Wikipedia" moæi da uzima novac tokom narednih poslovnih godina kada bude potrebno da se pokriju odreðeni troškovi.


Autor: TANJUG
 
Last edited:
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Vijesti 0
Top