Advertisement

Ubrzajte raèunalo - korisni savjeti

rirobi

****
1. Maknite spyware i viruse
Spyware i virusi vodeæi su uzroci usporavanja raèunala jer možete imati nekoliko spyware kolaèiæa (cookies) ili trojanaca koji zauzimaju procesor i uzimaju vrijeme za èitanje, èuvanje i izvještavanje vaše aktivnosti na nekoliko baza podataka.
Ažurirajte (update) i pokrenite svoj spyware i antivirusni softver svaki tjedan.

2. Defragmentacija raèunala
Ovo æe postaviti sliène datoteke fizièki bliže na tvrdom disku i poboljšati brzinu uèitavanja.
Kliknite na Start, te pritisnite Run/Pokreni.
Upišite dfrg.msc u tekst polje.
Kliknite Defrag/Defragmentiraj kako biste ga pokrenuli.

3. Èišæenje diska
Kliknite na Start, a zatim pritisnite Run/Pokreni.
Upišite cleanmgr.exe u tekst polje.
Pritisnite tipku u redu. Može potrajati neko vrijeme ako to nikada prije niste radili.

4. Uklonite nepotreban softver koji može biti razlog usporavanja
Kliknite na Start, a zatim na Control Panel/Upravljaèka ploèa.
Kliknite na Add or remove Programs/Dodaj ili ukloni programe.
Oznaèite bilo koji stari softver koji ne koristite, a zatim kliknite Remove/Ukloni.

5. Ugasite programe koji se pokreæu pri pokretanju raèunala
Kliknite na Start, te Run/Pokreni i upišite msconfig.
Izaberite Startup kuæicu.
Odaberite programe koje želite iskljuèiti da vam se ne pokreæu pri pokretanju.

6. Neka se Windowsi brže uèitavaju
Kliknite Start, zatim Run/Pokreni.
U dijaloški okvir upišite msconfig i pritisnite Enter.
Kliknite na kraticu BOOT.INI na vrhu.
Na desnoj strani u okvir pod nazivom Timeout piše 30. Promijenite 30 na 3.

7. Ubrzajte vrijeme obrade
Iskljuèivanje sustava Windows XP fancy grafike znaèajno æe poveæati brzinu raèunala.
Idite na Start, Control Panel/Upravljaèka ploèa, te System/Sustav.
NAPOMENA: Možda æete morati kliknuti Switch to classic Mode (klasièan prikaz) kako biste vidjeli kategorije i ikonu System/Sustav.
Idite na karticu Advanced/Dodatno. Kliknite gumb Settings/Postavke koji se nalazi ispod gumba Performance/Performanse.
Odaberite gumb Adjust for best performance/Prilagodi za najbolje performanse, te zatim kliknite Primijeni, a potom kliknite U redu.
Grafika neæe biti tako sjajna, ali vaše raèunalo æe raditi puno brže.

8. Postavite velièinu pagefilea
Idite na Start, pa na Control Panel/Upravljaèka ploèa, te System/Sustav (isto kao korak iznad).
Idite na karticu Advanced/Dodatno. Kliknite gumb Settings/Postavke ispod Performance/Performanse.
Sada se prebacite na karticu Advanced/Dodatno, a zatim kliknite na Change/Promijeni pod Virtual Memory/Virtualna memorija.
Tu æete vidjeti poèetnu velièinu (MB)i maksimalnu velièinu (MB).
Promijenite poèetnu velièinu na istu vrijednost kao i maksimalnu velièinu, a zatim kliknite Set/Postavi.
NAPOMENA: Ova postavka æe pomoæi ako ste fan igrica na raèunalu.
DODATNA NAPOMENA: Kada vaše raèunalo troši hard-disk i koristi ga kao RAM-e, to je navedeno kao trashing. Trashing je loš za vaše raèunalo.

9. Postavite prioritete
Pritisnite Control (ctrl)+ Alt +Delete (Del) u isto vrijeme. Kada vam se otvori Task Manager, kliknite na karticu Process. Sada pronaðite explorer.exe, kliknite desnim gumbom miša i postavite prioritet u stvarnom vremenu. Vaše je raèunalo sada usredotoèeno na explorer.exe, a vaš je zadatak radna traka i vizualni objekti. Ovu metodu koristite ako želite zadržati svoje vizualne stilove. Ova metoda uvelike poveæava brzinu, a ako ste primijetili da su ostali programi koje koristite puno sporiji, možete postaviti svoj prioritet High/Visoko ili iznad normalne granice. Ako imate dva procesa na visokom u isto vrijeme, raèunalo æe biti nestabilno i može se srušiti. Za korisnike bez admin lozinke – neæete biti u moguænosti mijenjati vrijednost realnom vremenu ako niste na admin raèunu, ili nemate dovoljno privilegije. Najbolje što možete uèiniti je postavljanje na High/Visoko.
 
Advertisement

Sanka1214

ASC Pro User
A ako vam se rirobi-jev naèin ne sviða ili vam je kompliciran jednostavno skinite program Advanced System Care i on æe vam ubrzati raèunalo, ali nemojte ga skidati ako je raèunalo veæ jako jako sporo, jer vam onda neæe pomoæi jedino ako nemate key za pro verziju.
 

dalmatino

............
iskljuèiti nepotrebne servise (upisati u run service),defragmentiranje,oèistiti komp sa ccleanerom i u njemu iskljuèiti nepotrebne programe u startup ,ako koristite google chrome obavezno iskljuèiti njegov update,koristiti eset kao antivirus i komp æe raditi brže garant
 
Top