Advertisement

Stigli rezultati "mjerena hrvatskog web prostora"

Dzi

Administrator
Staff member
Struèni tim Srca proveo je šesto po redu mjerenje hrvatskog web prostora. Mjerenje pokazuje pokazuje dinamièan rast i promjene informacijskoga prostora weba kao i poveæanje njegove složenosti uzrokovano pojavom novih tehnologija i usluga. Mjerenjem su obuhvaæeni elektronièki resursi dostupni HTTP i HTTPS mrežnim protokolom s poslužitelja u .hr vršnoj internetskoj domeni, a izmjereni uzorak obuhvatio je 249.581 web poslužitelja. Rezultati mjerenja pokazali su da se, kao programska podrška, i dalje najviše rabi neka od inaèica Apache web poslužitelja (81,298%), a zatim Microsoft IIS poslužitelj (18,204%), što zajedno èini više od 99%. Najveæi broj resursa u izmjerenom uzorku, više od 60 posto otpada, prema oèekivanju, na HTML koji što se obima tièe zauzima nešto manje od 28 posto uz prosjeènu velièinu od približno 33 KB. Na slikovne formate otpada gotovo 30 posto resursa po broju odnosno 10 posto po velièini. Registrirana je uporaba metapodataka na 44 posto web stranica (HTML datoteka). Podaci dobiveni provedenim mjerenjima hrvatskog web prostora dostupni su ovdje.Ict.hr
 
Advertisement
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
WWW 1
Vijesti 1
Top