Advertisement

Savjeti

Advertisement

Tablet

Software guru
Korištenje tipkovnice

Bilo da pišete pismo ili proračunavate brojčane podatke, vaše je tipkovnica glavno sredstvo unosa podataka na vaše računalo. Jeste li znali da putem tipkovnice možete i upravljati svojim računalom? Poznavanje nekolicine jednostavnih naredbi (uputa računalu) može vam posao učiniti djelotvornijim.

Raspored tipki

Tipke na tipkovnici mogu biti podijeljene u nekoliko grupa, ovisno o namjeni:

 • Alfanumeričke tipke. Čine ih slovne, brojčane, interpunkcijske i tipke simbola koje možete naći na klasičnom pisaćem stroju.

 • Kontrolne tipke. Upotrebljavaju se samostalno ili zajedno s ostalim tipkama da bi se izvršila određena akcija. Najčešće korištene kontrolne tipke jesu Ctrl, Alt, tipka s logotipom sustava Windows
  i Esc.
 • Funkcijske tipke. Njih koristimo da bismo obavljali specifične zadatke. Označene su kao F1, F2, F3... sve do F12. Njihove funkcije mogu se razlikovati od programa do programa.

 • Navigacijske tipke. Koriste se za pomicanje unutar dokumenata ili web-stranica i uređivanje teksta. Čine ih tipke sa strelicama te tipke HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE i INSERT.

 • Numerički dio tipkovnice. Praktičan je za brz unos brojeva.
Sljedeća ilustracija prikazuje njihov raspored na uobičajenoj tipkovnici. Raspored na vašoj tipkovnici može biti drugačiji.


Raspored tipki na tipkovnici

Pisanje teksta

Kada morate nešto napisati u programu, poruci e-pošte ili tekstnom okviru, vidjet ćete okomitu trepćuću crtu (
). To je pokazivač, poznat i kao točka unosa. Pokazuje gdje će započeti tekst koji ćete upisivati. Možete ga premještati klikom na željeno mjesto ili pomoću navigacijskih tipki (vidi odjeljak "Upotreba navigacijskih tipki" u ovom članku).
Uz slova, brojke, interpunkcijske znakove i simbole, tipke za pisanje obuhvaćaju i tipke Shift, Caps Lock, Tab, Enter, razmaknicu i Backspace.

Naziv tipke Upotreba

SHIFT Pritisnite tipku SHIFT u kombinaciji sa slovom da biste unijeli veliko slovo. Pritisnite tipku SHIFT u kombinaciji s drugom tipkom da biste napisali simbol koji je prikazan na njezinom gornjem dijelu.

CAPS LOCK Jedanput pritisnite tipku CAPS LOCK da biste pisali velikim slovima. Ponovo pritisnite tipku CAPS LOCK da biste isključili pisanje velikim slovima. Vaša tipkovnica možda ima svjetlosni indikator koji pokazuje je li naredba SCROLL LOCK uključena.

TAB Pritiskom na tipku Tab premjestite pokazivač za nekoliko razmaka unaprijed. Tipku TAB možete pritisnuti i da biste se prebacili na sljedeći tekstni okvir na obrascu.

ENTER Pritisnite tipku ENTER da biste premjestili pokazivač na početak sljedećeg retka teksta. U dijaloškom okviru pritisnite tipku ENTER da biste odabrali istaknuti gumb.

Razmaknica Pritisnite razmaknicu da biste premjestili pokazivač jedno mjesto prema naprijed.

BACKSPACE Pritisnite tipku BACKSPACE da biste izbrisali znak ispred pokazivača ili odabrani tekst.


Upotreba tipkovnih prečaca

Tipkovni prečaci predstavljaju način izvođenja akcija putem tipkovnice. Nazivaju se prečacima zato što vam ubrzavaju rad. U stvari, gotovo svaku akciju ili naredbu mišem moguće je izvesti brže pomoću jedne ili više tipki na tipkovnici.

U člancima iz sustava pomoći znak plus (+) između dviju ili više tipki označava da ih treba pritisnuti kao kombinaciju. Primjerice, CTRL+A znači pritisnuti i držati tipku CTRL, a zatim pritisnuti tipku A. CTRL+SHIFT+A znači pritisnuti i držati tipke CTRL i SHIFT, a zatim pritisnuti tipku A.

Pronalaženje programskih prečaca

Putem tipkovnice možete u većini programa izdavati različite naredbe. Otvorite izbornik da biste vidjeli koje naredbe imaju tipkovne prečace. Prečaci se (ako postoje) prikazuju odmah uz stavke na izborniku.


Tipkovnički prečaci prikazuju se tik uz stavke izbornika.
Odabir izbornika, naredbi i mogućnosti

Pomoću tipkovnice možete otvarati izbornike te birati naredbe i ostale mogućnosti. U programu koji ima izbornike s podcrtanim slovima, pritisnite tipku ALT i podcrtano slovo da biste otvorili odgovarajući izbornik. Pritisnite podcrtano slovo stavke na izborniku da biste odabrali tu naredbu. U programima koji koriste vrpcu, kao što su Bojanje i WordPad, prisak na tipku Alt prekriva (umjesto da podcrta) slovo koje se može pritisnuti.


Pritiskom na kombinaciju tipki Alt + F otvorite izbornik Datoteka, a zatim pritiskom na tipku P odaberite naredbu Ispis
Ovaj trik funkcionira i u dijaloškim okvirima. Kada ugledate podcrtano slovo pridruženo mogućnosti u dijaloškom okviru, to znači da možete pritisnuti tipku ALT zajedno s tipkom tog slova da biste odabrali tu mogućnost.

Korisni prečaci

Sljedeća tablica daje popis najkorisnijih tipkovnih prečaca. Detaljniji popis potražite u odjeljku Tipkovni prečaci.

Pritisnite Željena radnja

Windows tipka Logo
Otvaranje izbornika Start

ALT+TAB Prebacivanje iz jednog otvorenog programa i prozora u drugi

ALT+F4 Zatvaranje aktivne stavke ili programa

CTRL+S Spremanje trenutno aktivne datoteke ili dokumenta (funkcionira u većini programa)

CTRL+C Kopiranje odabrane stavke

CTRL+X Izrezivanje odabrane stavke

CTRL+V Lijepljenje odabrane stavke

CTRL+Z Poništavanje zadnje akcije

CTRL+A Odabir svih stavki u dokumentu ili prozoru

F1 Prikaz sustava pomoći programa ili sustava Windows

Tipka s logotipom sustava Windows
+ F1
Prikaz pomoći i podrške sustava Windows

ESC Odustajanje od trenutnog zadatka

Programska tipka
Otvaranje izbornika naredbi koje se odnose na odabrani program (jednako desnom kliku na odabir).


Navigacijske tipke

Navigacijske tipke omogućuju vam premještanje pokazivača, pomicanje unutar dokumenata ili web-stranica i uređivanje teksta. Sljedeća tablica daje popis nekih njihovih osnovnih namjena:

Pritisnite Željena radnja

Strelica lijevo, desno, gore ili dolje Premještanje pokazivača ili odabira za jedno mjesto ili redak u smjeru strelice ili pomicanje sadržaja web-stranice u smjeru strelice

HOME Premještanje pokazivača na početak retka teksta ili pomicanje na vrh web-stranice

END Premještanje pokazivača na kraj retka teksta ili pomicanje na dno web-stranice

CTRL+HOME Pomicanje na vrh dokumenta

CTRL+END Pomicanje na dno dokumenta

PAGE UP Premještanje pokazivača ili stranice jedan zaslon prema gore

PAGE DOWN Premještanje pokazivača ili stranice jedan zaslon prema dolje

DELETE Brisanje znaka iza pokazivača ili odabranog teksta; u sustavu Windows brisanje odabrane stavke i njezino premještanje u koš za smeće

INSERT Uključivanje ili isključivanje načina umetanja. Kada je način umetanja uključen, tekst koji tipkate počinje od mjesta na kojem se nalazi pokazivač. Kada je način umetanja isključen, tekstom koji tipkate zamjenjuju se postojeći znakovi.


Rad s numeričkim dijelom tipkovnice

Numerički dio tipkovnice, isto kao kalkulator ili zbrajalica, sadrži znamenke 0 do 9, aritmetičke operatore + (zbrajanje), - (oduzimanje), * (množenje) i / (dijeljenje) te decimalni zarez. Ti znakovi, naravno, postoje i drugdje na tipkovnici, ali raspored numeričke tipkovnice omogućuje vam brz unos brojčanih ili matematičkih operacija jednom rukom.

Numerički dio tipkovnice
Pritisnite tipku NUM LOCK da biste numeričkom tipkovnicom unosili brojeve. Većina tipkovnica ima svjetlosni indikator koji pokazuje je li kontrola NUM LOCK uključena. Kada je tipka NUM LOCK isključena, numerička tipkovnica funkcionira kao drugi skup navigacijskih tipki (te funkcije su ispisane uz brojeve ili simbole).

Numerički dio tipkovnice možete koristiti za jednostavne izračune putem Kalkulatora.

Rad s Kalkulatorom putem numeričkog dijela tipkovnice

Tri neobične tipke

Do sada smo raspravili namjenu gotovo svake tipke koju biste mogli koristiti. Međutim, za one istinski znatiželjne, istražit ćemo i tri najmisterioznije tipke na tipkovnici: PRTSCN, SCROLL LOCK i PAUSE/BREAK.

PRTSCN (ili PRINT SCREEN)

Nekada davno, ova je tipka činila upravo ono što na njoj piše - slala je trenutni sadržaj zaslona pisaču. Danas, pritiskom na tipku PRINT SCREEN snima se slika sadržaja cijelog zaslona ("snimka zaslona") i kopira u međuspremnik u memoriji računala. Odatle je možete zalijepiti (CTRL+V) u program Microsoft Bojanje ili neki drugi te je prema želji ispisati.

Još je neobičnija naredba SYS RQ, koja na nekim tipkovnicama dijeli tipku s naredbom PRINT SCREEN. Povijesno gledajući, naredba SYS RQ bila je zamišljena kao "sistemski zahtjev", ali u sustavu Windows ta naredba nije omogućena.

Dodatne informacije o tipki Print Screen potražite u odjeljku Snimanje zaslona (ispis sadržaja na zaslonu).

Savjet
 • Pritisnite ALT+PRTSCN da biste snimili sliku samo aktivnog prozora, umjesto sadržaja cijelog zaslona.
SCRLK (ili SCROLL LOCK)

U većini programa pritisak na tipku SCROLL LOCK ne čini ništa. U nekoliko će se programa pritiskom na tipku SCROLL LOCK promijeniti ponašanje tipki strelica te tipki PAGE UP i PAGE DOWN. Pritiskom na te tipke omogućuje se pomicanje kroz dokument bez promjene položaja pokazivača ili odabira. Vaša tipkovnica možda ima svjetlosni indikator koji pokazuje je li naredba SCROLL LOCK uključena.

PAUSE/BREAK

To je tipka koju ćete rijetko koristiti. Neki se stariji programi tom tipkom privremeno zaustavljaju ili, u kombinaciji s tipkom CTRL, potpuno zatvaraju.


Ostale tipke

Neke suvremene tipkovnice imaju "vruće tipke" ili gumbe, koji će vam jednim pritiskom omogućiti brzi pristup programima, datotekama ili naredbama. Na drugima postoji kontrola glasnoće, kotačići za pomicanje, kotačići za zumiranje i slično. Pojedinosti o tim značajkama potražite u materijalima isporučenima s vašom tipkovnicom ili računalom ili na web-mjestu proizvođača.


Savjeti za sigurniji rad s tipkovnicom

Pravilnom upotrebom tipkovnice izbjeći ćete bol ili ozljede zapešća, šaka i ruku, pogotovo ako često i dugo radite s računalom. Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da izbjegnete probleme:
 • Postavite tipkovnicu na razinu laktova. Nadlaktice trebaju biti opuštene i uz tijelo.
 • Tipkovnicu postavite ravno ispred sebe. Ako vaša tipkovnica ima numerički dio, kao točka za centriranje može poslužiti razmaknica.
 • Tipkajte držeći šake i zapešća iznad tipkovnice da biste mogli dosegnuti udaljenije tipke bez istezanja prstiju.
 • Tijekom pisanja izbjegavajte na bilo što oslanjati dlanove ili zapešća. Ako vaša tipkovnica ima podlogu za odmaranje dlanova, koristite je samo da biste se odmorili od tipkanja.
 • Tijekom pisanja lagano tipkajte i držite zapešća ispruženima.
 • Kada ne tipkate, opustite ramena i ruke.
 • Svakih 15 do 20 minuta napravite kratku stanku.
 
Last edited:

Tablet

Software guru
32-bitni i 64-bitni Windows: najčešća pitanja

Koja je razlika između 32-bitnih i 64-bitnih verzija sustava Windows?
Pojmovi 32-bitni i 64-bitni odnose se na način na koji procesor računala, koji se naziva i CPU, obrađuje podatke. 64-bitna verzija sustava Windows barata s velikom količinom memorije s izravnim pristupom (RAM) učinkovitije nego 32-bitni sustav.

Koju verziju sustava Windows 7 instalirati? 32-bitnu ili 64-bitnu verziju?
Da biste instalirali 64-bitnu verziju sustava Windows 7, potreban vam je procesor koji može koristiti 64-bitnu verziju sustava Windows. Prednosti korištenja 64-bitnog operacijskog sustava najuočljivije su kad imate veliku količinu memorije s izravnim pristupom (RAM) instalirane na računalu, tipično 4 GB RAM-a ili više. U takvim slučajevima, budući da 64-bitni operacijski sustav može baratati s velikom količinom memorije učinkovitije nego 32-bitni operacijski sustav, 64-bitni sustav brže radi kada izvodi nekoliko programa istovremeno te se često prebacuje između njih.

Kako saznati koristi li moje računalo 64-bitnu verziju sustava Windows?
Da biste koristili 64-bitnu verziju sustava Windows, vaše računalo mora imati 64-bitni procesor. Da biste saznali može li vaš procesor koristiti 64-bitnu verziju, u sustavu Windows 7 ili Windows Vista učinite sljedeće:
 1. Otvorite informacije o performansama i alate klikom na gumb Start
  , a zatim kliknite Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite informacije o performansama i alati, a zatim na popisu rezultata kliknite Informacije o performansama i alati.
 2. Učinite nešto od sljedećeg:
  • U sustavu Windows 7 kliknite Prikaz i ispis detalja o performansama i sustavu.
  • Windows VistaKliknite Prikaz i ispis detalja.
 3. U odjeljku Sustav u rubrici Vrsta sustava će biti prikazano koji operacijski sustav trenutno koristi računalo, a da li može izvoditi 64-bitnu verziju sustava Windows će biti prikazano u rubrici podržava 64-bitni rad. (Ako računalo već izvodi 64-bitnu verziju sustava Windows, nećete vidjeti unos podržava 64-bitni rad.)
Je li moguće s 32-bitne verzije sustava Windows prijeći na 64-bitnu verziju sustava Windows 7 ili s 64-bitne verzije sustava Windows 7 prijeći na 32-bitnu verziju sustava Windows?.
Tijekom instalacije sustava Windows 7 možete koristiti mogućnost nadogradnje kojom se čuvaju datoteke, postavke i programi samo ako trenutno koristite 32-bitnu verziju sustava Windows Vista, a želite izvršiti nadogradnju na 32-bitnu verziju sustava Windows 7. Isto tako, ako trenutno koristite 64-bitnu verziju sustava Windows Vista, možete izvršiti samo nadogradnju na neku drugu 64-bitnu verziju sustava Windows 7.

Ako želite s 32-bitne verzije sustava Windows prijeći na 64-bitnu verziju sustava Windows 7 ili obrnuto, stvorite sigurnosne kopije datoteka i izvedite prilagođenu instalaciju tijekom instalacije sustava Windows 7. Potom ćete morati ponovno vratiti datoteke i ponovno instalirati programe.

Napomene
 • Da biste instalirali 64-bitnu verziju sustava Windows 7 na računalu na kojem je instalirana 32-bitna verzija sustava Windows, morat ćete pokrenuti računalo (odnosno "podići" sustav" pomoću instalacijskog diska ili datoteka sa 64-bitnom verzijom sustava Windows 7.

 • Ako računalo pokrenete pomoću instalacijskog diska ili datoteka sa 64-bitnom verzijom sustava Windows 7, ali vaše računalo ne može koristiti 64-bitnu verziju sustava Windows, prikazat će se pogreška Windows upravitelja pokretanja. Umjesto toga morat ćete koristiti instalacijski disk ili datoteke s 32-bitnom verzijom sustava Windows 7.

 • Windows Easy Transfer ne može prenositi datoteke iz 64-bitne verzije sustava Windows u 32-bitnu verziju sustava Windows. Ako koristite 64-bitnu verziju sustava Windows Vista, ali planirate instalirati 32-bitnu verziju sustava Windows 7, datoteke možete prenijeti ručno na vanjsku lokaciju ili pomoću značajke sigurnosnog kopiranja i vraćanja u sustavu Windows Vista. (Ako koristite 64-bitnu verziju sustava Windows XP prijenos datoteka na vanjsku lokaciju morat ćete izvršiti ručno.)
Korištenje 32-bitnih programa na 64-bitnom računalu
Većina programa razvijenih za 32-bitnu verziju sustava Windows radi u 64-bitnoj verziji sustava Windows. Najvažnije su iznimke mnogi antivirusni programi.

Upravljački programi uređaja koji su razvijeni za 32-bitne verzije sustava Windows ne rade na računalima koja koriste 64-bitnu verziju sustava Windows. Pisač ili neki drugi uređaj koji ima samo 32-bitne upravljačke programe neće ispravno raditi ako ga pokušate instalirati na 64-bitnoj verziji sustava Windows. Informacije o pronalaženju upravljačkih programa potražite u odjeljku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne radi ispravno ili otvorite web-mjesto proizvođača uređaja.

Korištenje 32-bitnih programa na 64-bitnom računalu
Ako je program posebno razvijen za 64-bitnu verziju sustava Windows, neće raditi na 32-bitnoj verziji sustava Windows. (No većina programa razvijenih za 32-bitnu verziju sustava Windows radi u 64-bitnoj verziji sustava Windows.)

Upravljački programi uređaja koji su razvijeni za 64-bitne verzije sustava Windows ne rade na računalima koja koriste 32-bitnu verziju sustava Windows. Informacije o pronalaženju upravljačkih programa potražite u odjeljku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne radi ispravno ili otvorite web-mjesto proizvođača uređaja.

Pronalaženje programa i uređaja koji rade s 64-bitnom verzijom sustava Windows 7
Da biste pronašli programe i uređaje koji će raditi sa sustavom Windows 7, potražite one s logotipom "Kompatibilno sa sustavom Windows 7". Oni su provjereno kompatibilni s 32-bitnom i 64-bitnom verzijom sustava Windows 7.

Možete posjetiti i web-mjesto centra za kompatibilnost sustava Windows 7 te provjeriti je li program ili uređaj kompatibilan s 64-bitnom verzijom sustavaWindows 7. Proizvođači hardvera i softvera stalno ažuriraju te informacije pa ih često provjeravajte.

Trebam li 64-bitne upravljačke programe ako koristim 64-bitnu verziju sustava Windows?
Da. Svim hardverskim uređajima su potrebni 64-bitni upravljački programi da bi radili na 64-bitnoj verziji sustava Windows. Upravljački programi koji su razvijeni za 32-bitne verzije sustava Windows ne rade na računalima koji izvode 64-bitne verzije sustava Windows.
 
Last edited:
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Hardver 19
Hardver 67
Disk i datoteke 5
Windows XP 4
Top