Advertisement

Razlika izmeðu brzog i punog formatiranja diska -

dalmatino

............
Što se zapravo dogaða kad naredimo Windowsima da nam formatiraju disk na brzinu u odnosu na puni opseg formatiranja

Prilikom instalacije svježe kopije Windowsa ili prilikom preformatiranja diska u NTFS ponudit æe vam se da formatirate disk na dva naèina. Prvi je full, a drugi je quick. Svatko tko je to radio, zna da format full traje neusporedivo dulje od formata quick. Što se zapravo dogaða u tom vremenu? Prilikom formatiranja uklanjaju se svi zapisi na driveu koji se formatira, meðutim koristite li full, Windowsi æe tada napraviti i kontrolu tog diska za bad sectore, ošteæene sektore na koje više nije moguæe zapisivati podatke niti ih proèitati sa njih. Bad sectori æe biti obilježeni i struktura diska æe biti postavljena tako da više nikada neæe biti upotrijebljeni. Format quick æe obaviti samo posao uklanjanja datoteka i preskoèiti provjeru za bad sectore.

Znate li da je vaš disk neošteæen, slobodno možete izabrati format quick, no radi li se o disku kod kojeg sumnjate na ošteæenja, ne bi bilo loše napraviti full i uvjeriti se u njegovo stanje. Kod novih neformatiranih diskova valja napraviti format full.

U sluèaju da samo želite provjeriti zdravstveno stanje vašeg diska bez formatiranja, to možete napraviti komandom chkdsk /r. Jednostavno je utipkate u command promptu.
 
Advertisement

Dzi

Administrator
Staff member
Ovo nije u potpunosti toèno. Quick format zapravo neæe uklonuti datoteke veæ æe uklonuti adrese lokacije gdje su datoteke smještene. Sam disk se sastoji od dva dijela - 1 dio gdje su fizièki smještene datoteke, 2 dio koji je znatno manji gdje su smještene adrese prema datotekama za brži pristup. Windowsi koriste kod rada datoteka adrese, a tek onda datoteku. Kod full formata brišu se i adrese i datoteke, kod quick formata brišu se samo adrese dok su datoteke netaknute. Zato je i znatno lakši povrat tih datoteka nakon quick formata.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Zabava 1
Disk i datoteke 0
Top