Povijest od Windowsa 1.0 do Windows Viste

Aco29

Moderator
Staff member
Da li znate da su postojali Windowsi 1.0, 2.0, pa èak i 3.0? Dio vas je vjerojatno prve susrete s Microsoftom imao u verziji 3.11, a neki možda sa tada revolucionarnim Windowsima 95. Windows 98 SE bio je u ono vrijeme vrlo popularan, Windows Millenium iznimno osporavan, dok nova era poèinje sa Windowsima 2000. Danas , dok koristimo Vistu i èekamo Windowse 7, prisjetiti æemo se svih dosadašnjih verzija Microsoft desktop operativnih sustava.

Za poèetak moramo navesti sve do sada desktop operativne sustave iz svijeta Microsofta. Redom to su:
Windows 1.0
Windows 1.01
Windows 2.0
Windows 3.0
Windows 3.1
Windows NT 3.1
Windows 3.11
Windows 95
Windows NT 3.51
Windows 98
Windows 98 SE
Windows NT 4.0
Windows Millenium
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Želite li provjeriti kako su grafièki izgledali svi navedeni operativni sustaviti tada otvorite grafièki prikaz koji smo pripremili za vas (slika je velika preko 2 MB pa prièekajte dok se u potpunosti ne uèita), a u nastavku proèitajte detaljan opis.

Prva verzija Microsoft desktop operativnih sustava pojavila se u medijima davne 1983. godine sa kodnim imenom 1.0, a za širu upotreba postala je dostupna 1985. Windowsi 1.0 predstavili su operativni sustav s grafièkim suèeljem (GUI) i miš (mouse) kao osnovno sredstvo rada na raèunalu. Do tada su ljudi radili iskljuèivo u komandno linijskom naèinu rada. Tada bilježimo prve verzije kalendara na raèunalu, osnovnih igrica, kalkulatora i sustava pomoæi. 1987. predstavljen je Windows 2.0 koji je mogao pokretati Intel 286 procesor sa proširenom memorijom i boljom podrškom za grafiku. Mnogi programeri su za ove Windowse napisali svoj prve programe. Kada su se 1990. pojavili Windowsi 3.0 donijeli su prednost rada u 16 boja i punom podrškom za Intel 386 procesore. Takoðer ovdje bilježimo prvu verziju Windows software development kita (SDK), alata za programere.

Windows NT 3.1 predstavljen je 1993. godine i donio je i danas popularnu NT tehnologiju, novi datoteèni sustav i bio je prvi 32-bitni operativni sustav iz porodice Microsofta. Iste godine dogodio se još jedan znaèajan trenutak pojavom verzije Windows 3.11 koji je donio podršku za umrežavanje i kuæno povezivanje raèunala u mreže. Stariji èitatelji sjetiti æe se da su Windowsi 3.11 dolazili kao instalacija na devet floppy diskete, dakle ukupna velièina instalacije iznosila je manje od 13 MB.

U narednim godinama slijede nove velike stvari iz Microsofta pa je tako 1994. predstavljen Windows NT Workstation 3.5 koji je podržavao OpenGL grafièki standard. No pravi boom Microsoft je postigao 1995. godine predstavivši Windows 95 koji je imao ugraðen TCP/IP protokol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), donio je Plug and Play podršku instalaciju vanjskih ureðaja, omoguæavao je mnoge multimedijalne funkcije i dial-up spajanje na udaljeno raèunalo, te je bio prvi pravi operativni sustav za široke mase.
Windows NT Workstation 4.0 predstavljen je 1996. godine, kao prvi poslovni dekstop operativni sustav, a dvije godine kasnije 1998. pojavili su se Windowsi 98 kao nadogradnja na Windowse 95. Sa mnogim poboljšanjima koje su donijeli Windowsi 98 potvrdili su se kao pravi operativni sustav za krajnje korisnike. Iz tog doba bilježimo prve DVD medije i USB ureðaje. Novi pomak donijeli su : Windows 98 Second Edition (SE) koji su ispravili neke nedostatke i omoguæili korištenje Microsoft Windows NetMeeting-a za povezivanje ljudi preko Interneta, a i predstavljen je Microsoft DirectX 6.1.

Oko Windowsa Windows Millennium Edition (Me) ne treba trošiti rijeèi jer je to jedan od najlošijih operativnih sustava, a to je i zadnji operativni sustav baziran na kernelu od Windowsa 95. No zato su 2000. godine predstavljeni Windowsi 2000 Professional koji donose stabilnost, mnogo bolju podršku za Internet i mobilno povezivanje, još bolju Plug and Play podršku, te su omoguæavali povezivanje IEEE 1394 ureðaja. Kao nadogradnju na Windowse 2000, samo godinu dana kasnije predstavljeni su Windowsi XP, koji su ispoèetka imali malih problema u radu, ali sa izdavanjem Service Pack-a 2 postali su standard za operativne sustave te se može reæi da je danas najviše raèunala upravo pod Windowsima XP SP2. Od noviteta potrebno je izdvojiti bolje kuæno povezivanje raèunala, podrška za bežiènu mrežu, multimedijalne opcije, bolji sustav pomoæi (help), podrška za nove vanjske ureðaje, novi Windows Media Player i Windows Movie Maker, te su uz sve to brzi i stabilni. Pojavljuju se u verziji Home Edition za kuæne i Professional Edition za poslovne korisnike, a po prvi puta pojavljuju se kao 64-bitni operativni sustav.

Trenutno aktualna verzija je Windows Vista koja se pojavljuje u pet razlièitih verzija, dosta je osporavana zbog nekih svojih karakteristika, ali svakim danom sve više širi se kod korisnika raèunala. Kroz svoju tehnologiju Vista je donijela mnogo noviteta, sa instaliranim Service Pack-om 1 radi vrlo pouzdano, te je po nekim istraživanjima danas najsigurniji operativni sustav.

Slijedeæi najavljeni operativni sustav, koji je najavljen za iduæu godinu odnosno poèetak 2010., zvati æe se Windows 7.

Izvor : IT-infoNEWS - Povijest od Windowsa 1.0 do Windows Viste
 
Top