Advertisement

Posjetite stranicu s vijestima iz buduænosti

Crazy-Boy

Software guru


Zanima li vas buduænost i htjeli bi da je možete predvidjeti? Zahvaljujuæi News of Future sada možete saznati najnovije vijesti iz buduænosti, od 2020. pa nadalje. Pritom nije rijeè o gatanju, veæ o preciznim predviðanjima. News of Future pokušava dati odgovor na pitanje kako æe svijet izgledati za 50 godina. To je kao da danas èitate sutrašnje novine.


Autor želi doèarati najprecizniju i najrealistièniju moguæu sliku buduænosti na temelju danas raspoloživih èinjenica i trendova. Teme variraju od teleportacije i futuristièkih automobila, preko topljenja ledenjaka i nestašice nafte, pa sve do novih tehnologija i pojava u društvu.

No, iako èlanci citiraju izvore, nije rijeè o znanstvenom projektu. Svaka prièa je zapravo poziv na razmišljanje i diskusiju o našoj buduænosti. Ukljuèite se i ovdje.


Izvor: Net.hr

___________

Mislim da je ovo potpuno neozbiljno. Više napravljeno kao fun site :eek:nline2long:
 
Advertisement
Top