Advertisement

Pokretanje XP-a na raèunaru pod Vistom

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Ako raèunar ima 2 GB memorije ili više, odvojite 512 MB za virtualnu mašinu...

Ako se ne želite odreæi operativnog sistema Windows XP, a na raèunaru imate instaliranu Vistu, Microsoft nudi besplatan program Virtual PC 2007 koji omoguæava pokretanje gotovo svih sistema u prozoru virtuelne mašine, bez utjecaja na osnovni OS raèunara.

Virtual PC preuzmite s interneta, instalirajte ga i pokrenite. Kliknite na Next da biste aktivirali èarobnjak i zatim još jednom da biste napravili virtuelnu mašinu. Èarobnjak æe zatražiti da potvrdite kapacitet memorije i prostora na hard disku koji možete izdvojiti za virtuelni sistem.

Ako raèunar ima 2 GB memorije ili više, odvojite 512 MB za virtuelnu mašinu.

Kliknite na Next pa Finish i virtuelni sistem æe se pojaviti u konzoli programa Virtual PC. Umetnite instalacijski disk za XP u CD ureðaj i potom dvaput pritisnite ikonicu virtuelne mašine u konzoli programa Virtual PC da biste je pokrenuli. Izaberite optièki disk u CD meniju programa, odaberite Action i pritisnite Ctrl-Alt-Del da biste virtuelnu mašinu podigli s CD-a.

Nakon toga bi se postupak instaliranja trebao nastaviti na isti naèin kao da se radi o stvarnom raèunaru. Virtuelni sistem æete pokrenuti tako što æete ga izabrati u konzoli aplikacije Virtual PC i pritisnuti Start. Da biste ga zaustavili, pritisnite Close, izaberite Save State u spisku opcija i pritisnite OK.
 
Advertisement
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Windows XP 2
Top