PCMOS – vjerojatnosni procesor

Dzi

Administrator
Staff member
Predstavljen je prvi procesor zasnovan na vjerojatnosnim matematièkim modelima. Procesor je imena PCMOS (probability-based complementary metal-oxide semiconductor), a razvijen je pod vodstvom profesora Krishne Palema (na slici dolje) s amerièkog sveuèilišta Rice u suradnji sa singapurskim tehnološkim institutom.

Revolucionarna ideja koju donosi èip je napuštanje Booleove logike koja je prisutna u svim današnjim procesorima u zamjenu za proraèune koji odabiru najvjerojatniji (iako ne uvijek toèan) odgovor u veæini sluèajeva. Za razliku od današnjih procesora, izbjegava se davanje egzaktnog odgovora u situacijama kada to nije nužno, a na taj se naèin postiže velika efikasnost.

PCMOS procesor troši èak 30 puta manje energije od klasiènog CMOS procesora. Osim daleko niže potrošnje, PCMOS je i brži zbog toga što se na odgovore èeka kraæe vrijeme. Brzinom klasiène procesore nadmašuje sedam puta, a posebno je efikasan u matematièki zahtjevnim proraèunima.

Prema najavama, prve primjene PCMOS bi mogao naæi u procesorima za mobilne telefone, grafièke kartice i ostale ureðaje s integriranim procesorima. S obzirom da je tehnologija još u ranoj fazi razvoja, s proizvodnjom bi se moglo zapoèeti u roku od èetiri godine.Bug
 
Top