Advertisement

Otkrivena dosad najveæa raèunalna špijunska mreža

Aco29

Moderator
Staff member
Iako je špijunska mreža Ghnost Net bila kontrolirana sa servera u Kini, istraživaèi upozoravaju da nema dokaza o upletenosti kineskih vlasti

Kanadski istražitelji otkrili su da su u protekle dvije godine u sklopu velike špijunske operacije nazvane GhostNet, koja je bila kontrolirana s tri kompjutorska servera u Kini i jednog u južnoj Kaliforniji, ukradeni dokumenti s ukupno 1295 kompjutora u 103 države, ukljuèujuæi one koji su pripadali ambasadama, ministarstvima vanjskih poslova i drugim vladinim uredima. Nadzirana raèunala bila su uglavnom u sustavu ministarstava vanjskih poslova i ambasada kao i ona povezana s tibetanskim duhovim voðom Dalaj-lamom.

Istražitelji istièu kako nemaju nikakvih dokaza kako se iza špijunske mreže nalazi kineska vlada, a i službeni je Peking porekao svoju upletenost.

Izvještaj o mreži rezultat je desetomjeseène istrage koju je pokrenuo Information Warfare Monitor (IWM), agencija za kontrolu informacija, na zahtjev službenog ureda Dalaj-lame. Naime, veæ se neko vrijeme vjerovalo kako se raèunala tibetanske vlade ciljano nadziru. Pregled njegovih kompjutora samo je otvorio Pandorinu kutiju i ubrzo su se pokazali pravi razmjeri te velike špijunske operacije koja se, osim na urede Dalaj-lame, fokusirala i na vlade država u južnoj i jugoistoènoj Aziji.

Hakeri su kontrolu nad raèunalima u ministarstvima i veleposlanstvima diljem svijeta preuzimali putem specijaliziranih programa èije djelovanje kompjutorske zaštite nisu prepoznavale kao prijetnju.

- Otkrili smo hakere 'krvavih ruku' i imamo dokaze o postojanju špijunskih programa koji su infiltrirali tibetanske raèunalne sustave te izvlaèili vrijedne informacije iz ureda Dalaj Lame - izjavio je istražitelj Greg Walton, prenosi Associated Press.

Prema New York Timesu, ovo je najveæa špijunska akcija ikada otkrivena s obzirom na broj zahvaæenih zemalja.

Osim što je najveæa po opsegu država koje je ukljuèivala, istraživaèi su prvi put uspjeli otkriti i naèin na koji je obavljana kraða dokumenata u sklopu operacije. Cijeli je kompjutorski sustav, objašnjava se u njihovu izvješæu, bio izrazito sofisticiran. Prilikom upada u pojedini kompjutor neke institucije ili ureda, tvrde, nisu se prikupljali samo nasumièni podaci, nego je kompjutorski sustav omoguæavao potragu za specifiènim dokumentima, a mogla se aktivirati i tzv. Big Brother opcija, što znaèi da su hakeri mogli iskoristiti video i audio sustav kompjutora u koji su se infiltrirali kako bi preko monitora gledali i slušali sve što se dogaða u sobi u kojoj je taj kompjutor.

Zasad nije utvrðeno koji su sve dokumenti ukradeni, iako je u sluèaju Dalaj-lame ukradena specifièna korespondencija u kojoj su hakeri toèno znali što traže. Uspostavljena je i kontrola nad njegovom eletronièkom poštom, a zabilježeno je i nekoliko sluèajeva manipuliranja njome. Još nema naznaka da su se špijuni uspjeli infiltrirati u kompjutore amerièkih vlasti, iako je otkriveno da su motrili kompjutor NATO-a u razdoblju od 12 sati te da su pod nadzorom špijuna bili i kompjutori indijske ambasade u Washingtonu.

Otkrivena dosad najveæa raèunalna špijunska mreža - Jutarnji.hr
 
Advertisement
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Vijesti 8
Internet 15
Vijesti 1
Zabava 16
Top