Advertisement

Offline pristup Gmailu

Aco29

Moderator
Staff member


Google je napokon korisnicima Gmaila omoguæio i offline pristup e-mailu pa je tako omoguæeno uèitavanje Gmaila u pregledniku internetskih stranica èak i kada ne postoji veza s Mrežom. Osim samog èitanja, mailovi æe se moæi i oznaèavati zvjezdicom, arhivirati i organizirati, a omoguæeno je i pisanje novog maila i njegovo spremanje u Outbox, odakle æe se poslati kad se ponovno uspostavi veza s Mrežom.

U Googleu kažu da planiraju i ostalim dijelovima Google Appsa - poput njihova kalendara i dokumenata omoguæiti pristup offline, što takoðer znaèi da bi mogli pregledavati i mijenjati podatke u njima te ih sinkronizirati sa serverom kad se ponovno spojimo online. Neki veæ smatraju da je i ova najava povezana s navodnim Googleovim operativnim sustavom koji bi nam omoguæio da sve radimo u "oblaku" tj. putem web aplikacija, ali i kojem bi mogli pristupati kad nemamo vezu s Mrežom. Tragom tih glasina, još išèekujemo i Gdrive o kojem se toliko prièa...


Izvor
 
Advertisement
Top