"Odvaljivaè" matiène

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
V10 je najnoviji Cooler Masterov hladnjak i definitivno se ne radi o hladnjaku za svakoga. Radi se o zaista ogromnom hladnjaku koji zahtjeva kuæište sa dovoljno prostora, a gotovo da je pitanje kako se održava na procesoru. V10 ima dva naèina hlaðenja procesora, prvi je preko 10 cijevi za odvod toplote i velikog broja krila koja hlade dva 120 mm ventilatora sa brzinom od 800 do 2400 obrtaja u minuti. Meðutim, ako to nije dovoljno tu je i TEC sistem, tj. termoelektrièno hlaðenje kojim se uz korištenje struje toplota odvodi od procesora. Zbog svoje velièine V10 hladi i memoriju s obzirom da je natkriljuje, pa tako zrak koji uvlaèi prelazi preko memorije i hladi i nju.V10 je impresivan hladnjak za entuzijaste, tj. overklokere i to one koji su za njega spremni platiti 140 USD.

Autor: webinfo
 
Top