Advertisement

Nokia predstavila kuæni mrežni sistem

Arkadas

PC guru
Proizvoðaè mobilnih telefona "Nokia" predstavio je danas sistem koji bi mogao da kontroliše grijanje, rad kuænih bezbjednosnih kamera i navlaèenje zavjesa.

"Nokijin" kuæni kontrolni centar zasnovan je na bežiènoj tehnologiji koja povezuje kuæne ureðaje i opremu.

Finska firma je, u saradnji sa evropskom kompanijom "RWE", razvila kontrolu sistema grijanja i nada se da æe se ostale firme uskoro ukljuèiti u ovaj projekat.

Oèekuje se da æe se sistem naæi u prodaji krajem 2009. godine.

"Pametna kutija" radi na operativnom sistemu linuks i sadrži nekoliko bežiènih tehnologija koje omoguæavaju korisnicima da se povezuju daljinskim putem preko kompjutera ili naprednog telefona.

Oèekuje se da æe treæe strane integrisati svoje usluge u ovaj sistem, èime bi "Nokia" zauzela dio tržišta "kuænih mreža".

Sistem ima šest gigabajta memorije za skladištenje podataka, ukoliko je potrebno da se èuvaju snimci sa kuænih kamera za nadzor.

Sistem može da funkcioniše i u promjenjivim uslovima, ukoliko je korisnik programirao automatske funkcije. Nova tehnologja mogla bi da prepozna hladnoæu i ukljuèi grijanje da bi se sprijeèilo zamrzavanje cijevi, dok je vlasnik na odmoru.
 
Advertisement
Top