Advertisement

Nokia istražuje bežièni prijenos elektriène energije

$rky

Software guru
Nokia planira svojim sustavom 'hvatati' energiju postojeæih izvora kao što su WiFi mreže, TV odašiljaèi ili odašiljaèi mobilnih mrežaFinski velikan Nokia sprema se na prvu komercijalnu upotrebu tehnologije sliènoj onoj na kojoj radi Marin Soljaèiæ, hrvatski znanstvenik zaposlen na amerièkom tehnièkom sveuèilištu MIT. Soljaèiæ je prvi izveo eksperiment s bežiènim prijenosom elektriène energije, pri èemu je upaljena žarulja snage 60W na udaljenosti od dva metra.

Nokia planira takvu tehnologiju ugraditi u svoje mobitele, ali za poèetak ima daleko manje ambicije. Njihova ideja bi bila ubrati elektromagnetsku energiju iz postojeæih izvora EM zraèenja kao što su mobilne mreže, WiFi mreže, TV odašiljaèi i radio komunikacija. Cilj je ubrati barem 50 miliwatta energije, što nije dovoljno za rad mobilnog telefona, ali æe znaèajno usporiti pražnjenje baterije na èekanju pa èak i puniti ugašeni ureðaj.

Za sada su u Nokiji uspjeli postiæi 'hvatanje' svega pet miliwatta energije, što je beskorisno, ali znanstvenici velike tvrtke vjeruju da æe dostiæi svoj cilj u bliskoj buduænosti; možda veæ za dvije do tri godine. Konkurencija drži da Nokia neæe uspjeti u svom naumu u tako kratkom vremenu u kojem oni to planiraju.
 
Advertisement
Top