Advertisement

Najotrovnije životinje svijeta

ciciban

Made my first messages
Meðu biæima koja nas najviše zastrašuju su ona koja nas jednim ubodom ili ugrizom mogu ubiti Teško je odrediti koja životinja je najotrovnija, pogotovo kada su toliko opasne da ih nipošto ne želimo susresti. Na sreæu, umjesto nas su im se približili znanstvenici National Geographic Channela u potrazi za najmoænijim otrovom životinjskog svijeta. Neki im se dive, a neki ih smatraju ludima dok se izlažu opasnosti kako bi nama zavaljenima u sigurnost naslonjaèa pred televizorom približili ova smrtonosna biæa. Pogledajmo koje životinje se mogu pohvaliti nekim od najsmrtonosnijih otrova.

Kontinentalni taipan
Nositelj titule najotrovnije kopnene zmije, australski kontinentalni taipan svojim oènjacima ubrizgava najmoæniji otrov meðu gmazovima. Jedan ugriz sadrži dovoljno otrova da ubije stotinu odraslih ljudi ili cijelu vojsku od 250.000 miševa. Neurotoksin koji ubrizgava je 200 do 400 puta moæniji od otrova obiène kobre. Na sreæu, ova zmija živi u zabaèenim pustinjskim predjelima središnje Australije gdje rijetko dolazi u kontakt s ljudima, a usto je i prilièno pasivna te samozatajna.
Brazilski pauk lutalica
Uz zmije, pauci su drugi najèešæi uzrok fobija od životinja. Iako nam velika veæina ovih osmonožaca ne može ništa, ovog pauka se razumno bojati. Brazilski pauk lutalica drži Guinnessov rekord kao najotrovniji pauk, a zaslužan je za najviše smrtnih sluèajeva uzrokovanih paukovim ugrizom. Njegov neurotoksin toliko je moæan da kolièinom od svega 0,006 miligrama može usmrtiti miša. Nezgodan je i zbog svoje znatiželjne naravi pa èesto dolazi u kontakt s ljudima, a èesto proputuje od Brazila do ostalih dijelova svijeta kao slijepi putnik u pošiljkama banana. Osim izuzetne boli, ugriz ovog pauka uzrokuje prijapizam – dugotrajnu bolnu erekciju, što je dovelo do istraživanja njegovog otrova radi lijeèenja impotencije.Škorpion Death Stalker
Leiurus quinquestriatus, kojeg èešæe nazivaju Death Stalker, škorpion je koji živi na sjeveru Afrike te na Bliskom istoku. Za razliku od uvriježenog mišljenja da škorpioni nisu opasni po ljude, ovaj èlankonožac je èak i smrtonosan. Njegov otrov je zapravo koktel nekoliko razlièitih neurotoksina koji ubrizgavanjem uzrokuje nepodnošljivu bol te vruæicu nakon koje nastupa koma, grèenje mišiæa, paraliza te smrt. Djeci, starcima te osobama sa srèanim problemima jedan ubod može biti koban, no na sreæu ubod ovog škorpiona, iako vrlo bolan, ipak ne može ubiti odraslog èovjeka, a najnovija istraživanja pokazuju da bi mogao imati znaèajnu ulogu u medicini. Naime, vrlo djelotvorno ubija stanice raka, dok zdrave stanice ostavlja netaknutima.Kraljevska kobra
Prva rijeè njezinog latinskog naziva, Ophiophagus hannah, doslovno znaèi zmijožderka. Da, ova najveæa otrovnica, koja može narasti do 5,7 metara, hrani se drugim zmijama. Njezin otrov smatra se slabijim neurotoksinom, no kraljevska kobra je izuzetno smrtonosna s obzirom da jednim ugrizom ubrizgava daleko više otrova od svih ostalih zmija, primjerice, èak pet puta više od vrlo agresivne crne mambe, što može ubiti èovjeka èak pet puta brže od mambinog otrova. Dovoljno govori èinjenica da ovaj gorostas meðu otrovnicama jednim ugrizom može usmrtiti odraslog slona.Marble Cone Snail
Na sreæu, ovaj morski puž živi u australskim pliæacima, toliko daleko od nas da ni nema hrvatsko ime. Njegova prekrasna kuæica koja nalikuje na mramornu školjku pruža mu skrovište dok vreba plijen koji ubija ispucavajuæi poput harpuna 'zub' kojim ubrizgava otrov u žrtvu. Opasan je i za èovjeka jer je jedna kap dovoljna da ubije 20 odraslih ljudi. Dodatno je problematièan i zbog toga što se simptomi uboda mogu pojaviti tek nakon nekoliko dana, a protuotrov ne postoji.Morska osa
Naziva se još i morskom zoljom, a može se smatrati najsmrtonosnijom otrovnom životinjom. Zabilježeno je èak 5.567 smrtnih sluèajeva od njezinog uboda u proteklih pedeset godina. Ukratko, ubila je više ljudi nego napadi morskih pasa, krokodila i kamen-ribe zajedno. Njezin otrov napada živèani sustav, mišiæno tkivo i srce. Dodatni problem je što je ubod toliko bolan da se veæina žrtava utopi ili umre od srèanog udara prije nego se dokopa obale, stoga je veæina uboda kobna.Dendrobates Azureus
Ako šeæuæi prašumama Centralne i Južne Amerike nabasate na ovu krasnu i simpatiènu žabicu, nemojte je pokušati dotaknuti. Svojim žarkim bojama vam zapravo želi poruèiti da je najotrovniji kralježnjak na planetu. Njihova koža izluèuje toliko moæan neurotoksin da je kolièina od svega dva mikorgrama dovoljna da usmrti odraslog èovjeka. Nazivaju je još i žabom otrovnih strelica, s obzirom da su domoroci svoje strelice namakali u njezin otrov u svrhu lova i ratovanja.

 
Advertisement

anitamartic

New user
ježim se samo od ovih slika, a kamoli da ih vidim uživo.. ova plava žabica baš poruèuje da je se treba kloniti..
 
Top