Advertisement

Mobiteli opasniji od dosadnih suvozaèa

Arkadas

PC guru
Istraživanje Univerziteta Utah je pokazalo da je razgovaranje na mobitelu u toku vožnje opasnije za koncentraciju vozaèa nego kada se u automobilu nalazi osoba koja cijelo vrijeme razgovara sa vozaèem. Ovo istraživanje je provedeno na simulatoru autoputa od trideset kilometara, koji ukljuèuje rampe za ulaz i izlaz sa autoputa, skretnice te dvije trake. U istraživanju je uèestvovao 41 vozaè i ekvivalentan broj suvozaèa.

Testiranje je podijeljeno u tri kategorije, razgovor korištenjem hands free opcije na mobitelu, razgovor sa suvozaèem i vožnja bez ikakve konverzacije. Svaki dio je trajao otprilike desetak minuta, u simulatoru koji je vjerno prikazivao stvarne dogaðaje na autoputu. Oni koji su razgovarali na mobitel su imali tendeciju da sluèajno odlutaju u susjednu traku te da drže poveæanu udaljenost od automobila ispred sebe, te su šanse da promaše skretanje bile èetiri puta veæe nego u druge dvije kategorije. Razgovor sa suvozaèem je imao mali utjecaj na koncentraciju vozaèa.

Ovo testiranje nije ukljuèivalo vožnju i kucanje SMS poruka, za koje se zna da su dovele do mnogih udesa.
 
Advertisement

Arkadas

PC guru
Nokia napušta Japan

Japanci imaju vjerovatno najrazvijeniju GSM mrežu na svijetu i mrežu èije karakteristike èesto prethode cijelom svijetu. Tržištem mobilnih telefona u Japanu dominiraju japanski proizvoðaèi sa modelima koji su posebno prilagoðeni japanskom tržištu i èesto se niti ne mogu koristiti bilo gdje drugo osim u Japanu.
Pod pritiskom svjetske ekonomske krize i loših rezultata prodaje u Japanu Nokia je odluèila da se povuèe sa ovog tržišta i u Japanu ostavi samo razvojni centar, a tržište prepusti NEC-u, Fujitsuu, Sharpu, Panasonicu i drugim japanskim proizvoðaèima. Možda je najbolji pokazatelj koliko je japansko tržište nedostupno u svijetu dominantnim proizvoðaèima mobilnih telefona to što je jedan od najveæih japanskih operatera NTT DoCoMo u svoju novu ponudu od 22 mobilna telefona ukljuèio samo po jedan model Nokie, LG-a i Blackberrya, dok su svi ostali iz Panasonica, Fujitsua, Sharpa i NEC-a, kompanija koje su na drugim tržištima gotovo i nepoznate kad su u pitanju mobilni telefoni.
 
Top