Microsoft znao za grebanje diskova u Xbox 360 konzolama

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Tokom procesa koji se vodi protiv Microsofta je otkriveno da je ova kompanija bila upoznata da njihova nadolazeæa konzola, Xbox 360, može oštetiti diskove èak i prije nego što se konzola pojavila na tržištu 2005. godine. Naime, Xbox 360, za razliku od PlayStation 3 i Wii konzola, koristi sistem "ladice" za ubacivanje diska u konzolu, što baš i nije najbolji izbor za ureðaj koji može da radi u vertikalnom i horizontalnom položaju. Nakon što se disk stavi u tray, "ladica" se zatvori, slabe megnetne sile drže disk na mjestu, a zatim se on vrti brzinom od 7500RPM. Zbog dizajna traya, koji omoguæava rad u oba položaja konzole, i sila koje se stvaraju, može doæi do ošteæenja diska sa igrom.

Prije nego što se konzola pojavila na tržištu, Microsoft je razmišljao da riješi problem na tri naèina: da pojaèa magnetno polje koji drži disk na mjestu, ali se odustalo od te ideje jer bi te sile ometale otvaranja i zatvaranje "ladice", zatim da se uspori brzina obrtaja diska, ali bi to dovelo do dužeg uèitavanja igara te da se ugrade "branici" koji bi sprjeèavali klizanje diska u ležištu, ali bi ta opcija koštala izmeðu 35 i 75 miliona dolara. Dokaz da je MS znao za ovaj problem leži u èinjenici da u uputstvu za Xbox 360 stoji da se konzola ne smije pomjerati iz jednog u drugi položaj dok je disk unutra, mada je mala šansa da je iko proèitao uputstvo.

Ono što može spasiti Microsoft od velikih odšteta jeste i upozorenje koje je stajalo na "ladici" konzole, na kojem je pisalo da se konzola ne pomjera nakon što se disk ubaci.
 
Top