Microsoft tuži zbog "Blue Edition" Officea

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Iako Microsoft veæ dugo ratuje sa piratima, èesto i na sudu, ova kompanija se suoèila sa neèim sasvim novim. Naime, iako su prije tužili pirate koji su nelegalno prodavali njihove postojeæe proizvode, sada su došli u situaciju da tuže pirate koji prodaju njihove nepostojeæe proizvode. Kako je porasla prodaja XP operativnih sistema i prateæeg softvera, pirati su se sjetili da kupcima ponude i specijalno izdanje MS Office paketa, nazvanog "Blue Edition".

Kupcima su govorili da se radi o specijalnom i rijetkom izdanju ovog paketa, te da zbog toga vjerovatno nikada nisu ni èuli za "Blue Edition". Kupci bi na kraju dobijali obièni Office "spržen" na CD-u ili DVD-u sa plavim printom. U nekim sluèajevima "Blue" je imao Office sa nešto izmjenjenim kodom, ali se za sada ne zna da li se radi o malveru. Ova izdanja Officea su se prodavala putem eBaya, Amazona pa èak i preko MSN Shoppinga. Poslije su kupci kontaktirali Microsoft, kojim u poèetku nije ništa bilo jasno a onda su krenuli u lov na pirate.

Tako je MS pokrenuo 16 parnica u Americi protiv pirata, 12 u Njemaèkoj, 12 u Francuskoj te sedam u Velikoj Britaniji. Pored toga, pokrenute su neke parnice i u Argentini, Brazilu, Kanadi, Kolumbiji, Dominikanskoj Republici, Japanu, Meksiku te Novom Zelandu.
 
Top