Microsoft produžio život XP-u

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Microsoft je još jednom produžio život Windows Xp-u i to na novi naèin. Naime, distributeri raèunara mogu do 31. januara 2009. poslati svoju zadnju narudžbu za licencu XP-a, koji bi se trebao prodavati veæ instaliran na raèunarima, te otkazati iste do 30. maja. Pored toga, distributeri ne moraju platiti za te licence sve dok ne prodaju raèunar na kojim je XP instaliran. Ovo govori dvije stvari: prvo, tržište, ili bar veæina, ne želi da koristi zadnji Windows OS, Vistu, a kao drugo, ovo bi mogao biti znak kada bi se Windows 7 mogao pojaviti na tržištu. Obzirom da dileri mogu otkazati te XP licence do kraja maja, moguæe je da se do tada znati kada æe se "Sedmica" pojaviti, što bi znaèilo da bi taj OS mogao biti dostupan sredinom 2009. godine a ne krajem ili poèetkom 2010., kako se to prvo mislilo.
 
Top