Advertisement

Microsoft .NET vs Java

Advertisement

Franc

Jazavac
Komièno, nema što!
Ima ovdje dosta istine. Od izlaska .NET platforme i samog frameworka zavladao je živi kaos meðu programerima.
 
Top