Kinezima naredjeno da predju na Linux

Crazy-Boy

Download.hr is simply the best
Kinezima nareðeno da preðu na Linux
Kinesko tržište softvera najgore je na svijetu po pitanju korištenja nelicenciranih ilegalnih verzija softvera. U borbu protiv ove pošasti dodatnim mjerama ukljuèuje se i kineska vlada
Foto: Guardian/Dan Chung
Prema najnovijoj odredbi kineskih zakonodavaca, donesenoj poèetkom proteklog mjeseca, svi internet cafei pod odmah moraju nelicencirane operacijske sustave zamijeniti legalnim verzijama. Vlasnicima ovih objekata ponuðeno je ili da kupe originalne verzije Windowsa, ili da na raèunala instaliraju Linuxovu distribuciju naziva Red Flag. Upravo potonju preporuèuju u taboru kineskih zakonodavaca, a i izraðena je u njihovu aranžmanu.

Nažalost, kao u mnogim drugim segmentima, ova odredba funkcionira iskljuèivo na papiru jer brojni vlasnici internet cafea izvještavaju da im predstavnici vlade nasilu na raèunala instaliraju Linux Red Flag, a za èije postavljanje još moraju platiti oko 4.000 kuna po licenci.

'Upali su mi u internet cafe i na svih 13 raèunala koja posjedujem nasilu instalirali Red Flag Linux, što su mi naplatili 5.000 yuana po licenci, i to usprkos èinjenici da su na raèunalima bile instalirane legalno kupljene verzije Windowsa XP', izjavio je neimenovani vlasnik internet cafea agenciji Radio Free Asia.

Jednako tako, neovisni kineski izvori upozoravaju da je kineska vlada u spomenutu distribuciju Linuxa ubacila ponešto dodataka koji æe joj omoguæiti jednostavniji nadzor i praæenje surferskih navika Kineza.
 
Top