Kako izgraditi vlastiti superkompjuter?

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Gaurav Kana i Kris Polin, nauènici sa elektrotehnièkog fakulteta Univerziteta Dartmut u Masaèusetsu, napisali su uputstvo pomoæu koga se „korak-po-korak“ može napraviti superkompjuter koji snižava troškove univerziteta i kompjuterskih istraživanja uopšte.

Uputstvo se nalazi na adresi PS3Cluster Guide: By The Cluster Workshop i u potpunosti ilustruje kako se upotrebom Sonyjevih konzola za igranje Playstation 3 pravi potpuno funkcionalan superkompjuter visokih performansi.

Prošle godine je Kanina konstrukcija malog superkompjutera sastavljanog od osam igraèkih konzola Playstation 3, dobijenih na poklon od kompanije Sony, stigla na naslovne strane nauènih èasopisa širom Amerike. Na tim konzolama on rješava složene jednaèine pomoæu kojih predviða svojstva gravitacionih talasa koje generišu crne rupe u središtima galaksija.

"Budžeti za nauku su znaèajno sniženi u posljednjih deset godina", rekao je Kana. "Ovo je naèin da se nauèni projekti izvode znatno jeftinije. Naša nova stranica na adresi PS3Cluster Guide: By The Cluster Workshop æe pokazati istraživaèima kako da nastave sa svojim projektima."

Nauènici najèešæe iznajmljuju vrijeme na superkompjuteru na sat. Jedna simulacija može do košta pet hiljada dolara (jedan dolar na sat) na kompjuterskoj infrastrukturi TeraGrid amerièke Nacionalne fondacije za nauku.

"Za te pare možete da napravite sopstveni superkompjuter koji æe raditi jednako dobro, ako ne i bolje", smatra Kana. "Plus, možete da ga koristite iznova i iznova u nedogled."

Cijena njegove poèetne Playstation mreže bila je 4.000 dolara (oko 2.800 eura).

Kanino i Polinovo uputstvo je dostupno javnosti saglasno licenci o otvorenom kodu.
autor: webinfo
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Download.hr 7
Hardver 6
Download.hr 5
Download.hr 5
Hardver 2
Top