Japan: Nauènici razvili softver kojim se naši snovi prikazuju na kompjuteru

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Tajne svijeta snova napokon su otkljuèane, jer su japanski nauènici razvili softver pomoæu koga je moguæe producirati slike koje ljudski mozak stvara prilikom sna. Tim japanskih nauènika napravio je ureðaj koji omoguæava obradu i mapiranje misli i snova, onako kako su doživljeni u mozgu, u slike na ekranu kompjutera, prenosi Telegraph. Istraživaèi su za saad osmislili tehnologiju koja je u stanju prenositi jednostavne slike iz ljudskog mozga, ali su time otvorili put prema daljem istraživanju ljudskih snova i drugih procesa u mozgu.

"Po prvi put u svijetu moguæe je vidjeti na ekranu kompjutera šta ljudi vide u snovima, putem aktivnosti mozga", rekao je glasnogovornik firme ATR Computational Neuroscience Laboratories. "Primjenom ove tehnologije, postaje moguæim reproducirati subjektivne slike koje ljudi doživljavaju kao snove", dodao je glasnogovornik.

Nauènici predvoðeni Yukiyasom Kamitanijem, fokusirali su se na proces prepoznavanja slika u oènoj mrežnici. Gledanjem u predmete u oènoj mrežnici se formira njihova slika, koja se pretvara u elektrièni signal, koji se putem oènog živca prenosi u mozak, a istraživanje se bavilo upravo tim problemom.

Kao dio eksperimenta, nauènici su ispitanicima pokazivali šest slova rijeèi "neuron", prije nego su upotrijebili tehnologiju za mjerenje njihove moždane aktivnosti i rekonstruirali pomoæu toga slova na ekranu kompjutera. Njihovo istraživanje bit æe objavljeno u amerièkom nauènom magazinu Neuron.

(24sata.info)
 
Top