Advertisement

Internetski video na TV-u

Aco29

Moderator
Staff member


Tvrtka Verismo Networks poèela je prodaju ureðaja VuNow PoD koji se spaja direktno na TV i omoguæava gledanje internetskog videa na TV-u bez potrebe za raèunalom..

Tvrtka Verismo Networks službeno je u SAD-u pustila u prodaju ureðaj VuNow PoD, u osnovi set-top-box koji omoguæava prikazivanje video sadržaja s Interneta direktno na TV-u. Pored podrške za YouTube koji se izrijekom spominje kao podržani video servis, ureðaj podržava i druge internetske servise ove vrste, a prema tvrdnjama proizvoðaèa, ovo je prvi ureðaj koji omoguæava gledanje internetskog videa na televizoru bez potrebe za spajanjem raèunala.
Cijena mu je 100 dolara, a za sada se ne planira distribucija van amerièkog tržišta.

Internetski video na TV-u :: Vijesti @ Bug Online
 
Advertisement
Top