Inovativan dizajn i visoke performanse

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Modeli s èetverojezgrenim procesorima, osam gigabajta RAM memorije, NVIDIA Quadro FX grafikom...

Amerièka informatièka kompanija "Hewlett-Packard" (HP) razvila je nove modele prenosivih raèunara (laptopa) - "EliteBook 2730p", "Compaq 2230s", "EliteBook 6930p", "EliteBook 8730w", "EliteBook 8530w" i "EliteBook 8530p", kao i "smartphone" (kombinacija mobilnog telefona i džepnog raèunara) - "iPAQ 914 Business Messenger".

"EliteBook 2730p" je ultratanki raèunar visokih performansi koji se odlikuje inovativnim dizajnom.
Rotiranje displeja transformiše ga u "tablet" raèunar (kombinacija klasiènog laptopa i personalnog digitalnog pomoænika - PDA) debljine samo 2,8 cm.

Nove funkcije ukljuèuju integrisani "touch-pad" tablet taster i toèkiæ za kontrolu.

"Compaq 2230s" je laptop koji ima displej od 12,1 inèa širokog formata i satensku, reflektivnu, "black-on-black" površinu.

Zahvaljujuæi "Wi-Fi" bežiènom WLAN povezivanju i integrisanoj bežiènoj tehnologiji "Bluetooth", poslovni korisnici koji su èesto u pokretu mogu poslati i primiti "e-mail" ili pristupiti Internetu kada su na poslu, kod kuæe ili na svojim omiljenim javnim mjestima.

"EliteBook 6930p" je napravljen za poslovne ljude koji su stalno na putu i posjeduje èvrsti disk otporan na udarce, poboljšan displej i tastaturu otpornu na teènost, èime se podaci dodatno štite.

"EliteBook 8730w" je napravljen za grafièki najzahtjevniju upotrebu i ima displej "HP DreamColor" dijagonale 17 inèa koji prikazuje više od 16 miliona boja. Ovaj model sadrži "Intelove" èetverojezgrene procesore, osam gigabajta memorije i novu generaciju kartica "NVIDIA Quadro FX" koje mogu da koriste do jednog gigabajta sopstvene memorije.

Modeli "EliteBook 8530w" i "EliteBook 8530p" posjeduju profesionalne grafièke moguænosti u zgodnom prenosivom formatu koje ih èine idealnim za zahtjevne korisnike koji se bave animacijom, video i TV produkcijom, fotografijom, dizajnom ili projektovanjem.

Oba raèunara imaju displej dijagonale 15,4 inèa, koriste procesore "Intel Core TM 2 Duo" i posjeduju osam gigabajta memorije. Pored toga, "EliteBook 8530w" može raditi i s "Intelovim" èetverojezgrenim procesorima za prenosive raèunare.

Osim prenosivih raèunara, HP je razvio i atraktivni "smartphone" - "iPAQ 914 Business Messenger".
Ureðaj je, prije svega, namijenjen poslovnim korisnicima kojima je potreban "smartphone" velikih performansi. Pomoæu njega je omoguæeno obavljanje zahtjevnih poslovnih poduhvata, èak i s velikih geografskih udaljenosti, korištenjem mobilnog telefona uraðenog u tehnologiji treæe generacije, elektronske pošte, GPS navigacije, planera i dodatnih poslovnih aplikacija.
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
HP Mini 1000

Kapacitet memorije iznosi 512 MB te 1 i 2 GB, s tim da je Windows XP verzija s jednim gigabajtom...

HP je izdao novu generaciju netbooka oznake HP Mini 1000. Za razliku od postojeæeg Mini-Notea 2133, Mini 1000 sadrži konkretniji hardver prisutan i kod konkurentskih rješenja.

Kompanija je napustila slabašan procesor VIA C7, tako da je u novom modelu prisutan dobro poznati Intel Atom N270 takta 1,6 GHz. Sada su, osim MIE Linuxa (temeljenog na Ubuntu distribuciji), dostupni i Windows XP te 60-gigabajtni disk ili SSD kapaciteta 8 ili 16 GB.

Kapacitet memorije iznosi 512 MB te 1 i 2 GB, s tim da je Windows XP verzija s jednim gigabajtom. Od opreme, pored klasiènih èitaèa kartica, VGA izlaza i audio konektora, postoji i Bluetooth opcija, dok su posebnost i dvije velièine displeja. Korisnici sada mogu birati izmeðu 8,9 i 10,2-inènih verzija, s tim da je rezolucija jednaka u oba sluèaja - 1024x600 piksela. Tu su naravno i žièna i bežièna mreža te svega dva USB konektora.

Kako i prilièi ovoj klasi ureðaja, šminkerski dizajnirano kuæište je dostupno u nekoliko boja, ukljuèujuæi i posebnu oslikanu verziju Vivienne Tam Edition. Cijene se kreæu od 379 do 699 dolara, ovisno o opremi.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
WWW 5
Vijesti 1
Download.hr 12
Download.hr 15
Download.hr 8
Top