H1 TELEKOM udvostruèio pristupne brzine Internetu

Dzi

Administrator
Staff member
H1 Telekom je uz zadržavanje istih cijena, udvostruèio pristupne brzine Internetu za postojeæe i nove korisnike Surf&Call Start i Action usluge koje ukljuèuju govornu uslugu i brzi ADSL. Pristupna brzina Internetu unutar Surf & Call Start paketa poveæana je s 512/192 kbps na 1Mbps/192kbps uz zadržavanje mjeseène pretplate od 73,20 kn, dok je brzina sa Surf&Call Action paketa poveæana s 2Mbps/256 kbps do 4Mbps/256kbps (Flat) uz cijenu od 154,00 kn mjeseèno. Surf&Call usluga plasirana je na tržište u ožujku ove godine te ukljuèuje ADSL Internet i javnu govornu uslugu odabirom jednog od tri tarifna modela - Start, Action i Pro. Svi paketi omoguæuju besplatno telefoniranje unutar H1 mreže i besplatan prikaz broja pozivatelja, sprjeèavanje prikaza vlastitog broja, prosljeðivanje poziva te poziv na èekanju. Dodatna prednost Surf&Call paketa je što korisnik za ADSL i govornu uslugu dobiva samo jedan raèun
 

STONE

Prijatelj *****a
H1 Telekom je uz zadržavanje istih cijena, udvostruèio pristupne brzine Internetu za postojeæe i nove korisnike Surf&Call Start i Action usluge koje ukljuèuju govornu uslugu i brzi ADSL. Pristupna brzina Internetu unutar Surf & Call Start paketa poveæana je s 512/192 kbps na 1Mbps/192kbps uz zadržavanje mjeseène pretplate od 73,20 kn, dok je brzina sa Surf&Call Action paketa poveæana s 2Mbps/256 kbps do 4Mbps/256kbps (Flat) uz cijenu od 154,00 kn mjeseèno. Surf&Call usluga plasirana je na tržište u ožujku ove godine te ukljuèuje ADSL Internet i javnu govornu uslugu odabirom jednog od tri tarifna modela - Start, Action i Pro. Svi paketi omoguæuju besplatno telefoniranje unutar H1 mreže i besplatan prikaz broja pozivatelja, sprjeèavanje prikaza vlastitog broja, prosljeðivanje poziva te poziv na èekanju. Dodatna prednost Surf&Call paketa je što korisnik za ADSL i govornu uslugu dobiva samo jedan raèun
Nije loše...
:em0200:
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Vijesti 7
Kafe Bar 69
Top