Advertisement

Google Translate prevodi u realnom vremenu

Dzi

Administrator
Staff member
Googleov servis za prevoðenje juèer je predstavljen u novom ruhu. Osim samih kozmetièkih promjena, Google Translate donosi i tri nove moguænosti
U Googleu navode da njihov servis Google Translate pokriva oko 98 posto korisnika interneta, i to zbog èinjenice da razumije èak 51 svjetski jezik, a osim kozmetièkih promjena, donosi prilièno korisne novitete.

Google Translate odsada više nema uobièajeni gumb Translate, nego se svi unosi prevode na željene jezike tijekom samog tipkanja. Kao drugo, za prevoðenje na jezike poput tradicionalnog kineskog Google Translate je ugradio tipku Show Romanization, koja æe tekst prikazati napisan latiniènim pismom.

Kao treæe, Google Translate uveo je moguænost audio preslušavanja teksta, no prevedenog iskljuèivo na engleski jezik.

Pogledajte službeni videoisjeèak u kojem su predstavljene nove moguænosti Google Translatea.

[YOUTUBE]FijOWfO3Frk[/YOUTUBE]
Tportal
 
Advertisement
Top