Google plaæa za otkrivanje propusta u Chromeu

Crazy-Boy

Download.hr is simply the best


Iz Googlea su objavili da pokreæu novi program prema kojem æe plaæati izmeðu 500 i 1,337 dolara svakoj osobi koja pronaðe sigurnosni propust u Chromeu i Chromiumu, a sve kako bi animirali korisnike na tražnje i uklanjanje propusta u svojim proizvodima. Sama nagrada ovisi o težini pronaðenog sigurnosnog propusta te æe za iznimno kritiène propuste biti isplaæene i najveæe nagrade.


U Googleu kažu da ovaj program nije ništa do sada nepoznato, pozivajuæi se na Mozillin plan nagraðivanja otkrivanja sigurnosnih propusta prema kojemu dijele 500 dolara za otkrivenu ranjivost u Mozillinom softveru.

Google æe, naravno, nagrade isplaæivati korisnicima koji prvi otkriju odreðeni propust pa, ako budete pronašli koji, odmah ga prijavite. Treba napomenuti da Google nije u moguænosti isplatiti korisnike u svim zemljama (poput Kube, Sjeverne Koreje, Irana, Sudana i Sirije).


Izvor: PC Chip
 
Top