Google izbacio novu Chrome verziju

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Dodana opcija na Gmail servis koja omoguæava slanje SMS poruka...Google je unaprijedio svoj Internet pretraživaè u verziju 03.154.9, ali i dodao novu opciju na Gmail servis, koja omoguæava slanje SMS poruka. Besplatni SMS servis je integrisan u Gchat IM klijent. Korisnici aktiviraju ovu moguænost iz odgovarajuæe opcije u Labs tabu.

Nakon što program uspješno preuzmete s Googlea, što neæete dugo èekati buduæi da se radi o browseru koji na disku zauzima tek 476 KB, doèekat æe vas vrlo moderno suèelje. Google Chrome ispod svog minimalistièkog suèelja krije brz engine što æete i primijetiti veæ nakon prvog otvaranja neke od omiljenih web adresa.

Veæ nakon instalacijske procedure trebate prièekati neko vrijeme buduæi da instalacija preuzima još neke datoteke s Googleovih servera kako bi se ista privela kraju. Nakon prvog pokretanja Chrome æe vas pitati ukoliko želite uvesti podatke iz drugih browsera. Taj dio možete i preskoèiti buduæi da tu istu postavku imate u vidu menija, a Google je imenovao kao "Uvoz oznaka i postavki" gdje možete uvesti favorite, historiju surfanja i ostale stvarèice sa svog drugog browsera.

Kad je u pitanju suèelje programa, nema nikakvih zamjerki; surfanje pomoæu tabova, browser dizajniran u nijansama plavih boja, a snalaženje po istom je naprosto odlièno! Brzina uèitavanja web stranica je vrlo brza, dok je stabilnost programa odlièna! Takoðer Google Chrome æe automatski detektovati i tako prilagoditi jezik samog programa, što ga èini još privlaènijim za potpune poèetnike. Nedostatak ovog programa se oèituje u tome da svaka instalacija Chromea ima jedinstveni broj za svakog korisnika i taj isti broj se šalje Googleu bez ikakvog našeg znanja ili odobrenja, zajedno s informacijama o verziji preglednika i jeziku. Google te podatke dobiva i svaki put kada se Chrome ažurira novim verzijama ili zakrpama.

Google Chrome na jednostavan naèin nudi brisanje podataka o pretraživanju Interneta, a iznimno je jednostavna i manipulacija šiframa. Postavke programa nisu previše bogate, ali sve ono što je neizbježno za sigurno surfanje i pretraživanje Interneta je ovdje. Browser je namijenjen Windows Vista/XP platformi. Besplatnu instalaciju težine 476 KB možete preuzeti s Web lokacije
Download.hr - Hrvatski download portal - Besplatni Download Softvera
 

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Google želi dio Microsoftovog kolaèa

Nakon što Chrome završi svoju beta fazu u januaru, Google planira da poène sa agresivnom kampanjom da ovaj browser dobije što više korisnika. Tako æe ova kompanija pokušati da dobije distribucijske ugovore putem OEM-a, odnosno da uspije nagovoriti kompanije koje prodaju sklopljene raèunare pod svojim brandom da unaprijed instaliraju ovaj browser. Kako veæinu poslova sa brandovima drži Microsoft sa svojim Internet Explorerom, ovakav potez bi bio direktni napad na MS. Obzirom da IE dolazi u startu sa preinstaliranim Windows operativnim sistemima, Chrome neæe imati lagan zadatk. Ono što im ide u prilog jeste èinjenica da od naredne godine izlazi i Chrome koji æe moæi raditi na Macintosh raèunarima i Linux operativnim sistemom, što æe dovesti ovaj browser u situaciju da mogu raditi na skoro svim raèunarima u svijetu.
 
Top