Advertisement

Google i Amazon donose knjige na mobilne telefone

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
U potezu koji bi mogao uèiniti elektronske knjige još popularnijim, Google je dao obavijest da je preko milion i petsto hiljada knjiga, koje su bile skenirane i dostupne za raèunare, sada dostupno i za mobilne telefone kao što su iPhone i T-Mobile G1. Pored toga, Amazon je dao obavijest da rade na prilagoðavanju knjiga dostupnih za njihov Kindle, tako da se isti naslovi mogu èitati i na mobilnim telefonima. Amazon, koji bi trebao naredne sedmice predstaviti novi Kindle, nije dao precizan datum kada æe "Kindle knjige" biti dostupne na mobilnim telefonima. Za one koji misle da mogu dobiti besplatno hitove putem Googleove ponude, trebaju znati da Google nudi samo starije naslove, kojim su istekla autorska prava. Sa druge strane, Amazon putem Kindlea nudi najnovija izdanja, ali koja se moraju plaæati. Iako su ekrani mobitela mali u poreðenju sa klasiènim e-book readerima te je èitanje na tako malim displejima zamorno, nije loše imati koju knjigu u "džepnom" izdanju, kada se vlasnik mobitela naðe na nekom putovanju ili se naðe u jednoj od naših opština i provede maratonsko èekanje za jednu potvrdu.

Autor:webinfo
 
Advertisement
Top