Facebook opasan za privatnost mladih Evropljana

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
U posljednje vrijeme roditelji i aktivisti koji se bore za pravo na privatnost žestoko izrazili zabrinutost...


Mladi Evropljani koji su korisnici "Facebooka" i sliènih sadržaja na internetu ugrožavaju svoju privatnost, upozorio je danas potpredsjednik Evropske komisije (EK) Jacques Barrot.

Njegovo reagovanje uslijedilo je nakon što su u posljednje vrijeme roditelji i aktivisti koji se bore za pravo na privatnost žestoko izrazili zabrinutost zbog potencijalno nepovoljnih uticaja kao rezultat ostavljanja na internetu liènih podataka i fotografija dostupnih gotovo sa svakog kompjutera.

Barrot je naveo da mladi ljudi "izlažu svoj svakodnevni život na internetu, a da pritom nisu svjesni rizika po vlastitu privatnost koje im takve aktivnosti mogu donijeti u buduænosti".

- Prema tome, od kljuènog znaèaja je da se ti mladi ljudi edukuju, kako bi mogli surfovati internetom sigurni za svoju privatnost, rekao je Barrot, koji je u EK zadužen za pravosuðe, slobodu i bezbjednost.

Komisija smatra da bi privatne informacije mogle iskorištavati korporacije kako bi na korisnike interneta nasrnule sa neželjenim oglašivaèkim materijalom, ali i vladine službe i to u cilju kršenja graðanskih prava.

Prema rezultatima studije koju je u novembru prošle godine sprovela Komisija, samo 33 posto ispitanika u dobi od 15 do 24 godina svjesno je svojih prava što se tièe privatnosti, a tek njih 18 posto upoznato je sa postojanjem institucija koje se bave nadzorom i zaštitom privatnih podataka.


Autor:webinfo
 
Top