Advertisement

Epson smanjuje mobitele, digitalce i MP3 playere

Aco29

Moderator
Staff member


Tvrtka Epson Toyocom Corporation, vodeæi inovator u podruèju izrade kristalnih naprava, razvila je najmanje satne module na svijet u: proizvode pod nazivom RX-4571BD i RX-8571BD. Navedene nove komponente, velièine zrna riže, za 52% su manje od prijašnjih modula i imaju vrlo nisku potrošnju energije, što æe pomoæi proizvoðaèima elektronièke opreme u kreiranju proizvoda u skladu s najsuvremenijim trendovima; proizvoda manje velièine i uèinkovitije potrošnje energije.

Predstavljeni satni moduli u jednoj kristalnoj jedinici sadrže èip sa real-time satom i kalendarom namijenjeni su korištenju u raèunalima i drugim elektronièkim ureðajima kojima je neophodna funkcija mjerenja vremena. U novije vrijeme zamjetan je porast takvih naprava svake vrste – od kompaktnih prijenosnih ureðaja, poput digitalnih kamera ili zdravstvenih proizvoda, do uredske opreme i strojeva za tvornièku automatizaciju.

Osim što štede prostor i produljuju vrijeme autonomnog rada ili uz napajanje, moduli RX-4571BD i RX-8571BD donijet æe proizvoðaèima dodatne prednosti u smislu bolje kvalitete i pouzdanosti sustava. Znaèajke kristalnih jedinica bit æe utvrðene prije isporuke, tako da korisnici više ne moraju kreirati oscilacijske sklopove ili namještati izlazne frekvencije.

Razvoj komponenti i ureðaja sa smanjenom potrošnjom energije uklapa se u Epsonovu viziju zaštite okoliša pod nazivom "Environmental Vision 2050". Ta strategija predviða niz inicijativa kojima tvrtka želi pridonijeti rješavanju problema poput globalnog zatopljenja, nestajanja svjetskih resursa i smanjenja biološke raznolikosti. Tvrtka je definirala najvažnije pretpostavke za postizanje ciljeva iz projekta "Environmental Vision 2050", ukljuèujuæi smanjenje emisija ugljiènog dioksida za 90% tijekom sveukupnog životnog ciklusa proizvoda do 2050. godine.

VidiLab IT
 
Advertisement
Top