Advertisement

Dodatni inèi iz Asusa

Arkadas

PC guru
Rastuæem broju prijenosnika koji zamjenjuju stolne raèunare - kako sve veæim displejima, tako i sve bližim performansima - pridružila su se i dva nova Asusuova modela: 16-inèni F50 odnosno 17.3-inèni F70. Dijagonale su ovo displeja koje æemo vjerovatno sve èešæe viðati na prijenosnicima koji zbog ciljane namjene mogu dopustiti ovakve gabarite - dok je manji, F50, masom zastao na nešto ispod 3 kilograma, veæi æe F70 bez sustezanja vagu natjerati i do 4 kilograma.

Nimalo neoèekivano, displeji obje serije prijenosnika imaju istu rezoluciju i omjer stranica - 1.366x768 taèaka u 16:9 - na kojima æete u pojedinim konfiguracijama moæi gledati filmove sa ugraðenog Blue-ray èitaèa. Da sve bude u istom, zabavljaèkom stilu, standarni dio svih konfiguracija je i HDMI konektor na boku prijenosnika, te obilje diskovnog prostora za pohranu vaših filmova. Naime, uz 250 i 320-gigabajtne diskove na koje smo se veæ navikli, u prijenosnicima F50 i F70 moæi æete odabrati i diskove kapaciteta 500 GB - štaviše, veæ prijenosnik F70 nudi i moguænost korištenja dva tvrda diska od po 640 GB, odnosno ukupno 1TB diskovnog prostora.

Prijenosnici F50 i F70 su dizajnom vanjštine dodatno prilagoðeni potrebama kuænih korisnika - 1.3-megapikselna web kamera, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth te Asusov zasebni operativni sistem ExpressGate zasnovan na Linuxu koji vam omoguæuje da unutar njega bez podizanja Viste doðete do Firefoxa ili Skypea.

Najzad, Asus se hvali neèim što oni nazivaju chocolate tastatura - nažalost, nije rijeè o tipkama napravljenim od èokolade, veæ o Asusovom nazivu za tastaturu sa udubljenom površinom tipke koja bi trebala korisniku olakšati tipkanje. Sama ideja ovakve tastature nije nova niti je naroèito raširena na prijenosnicima (èast izuzecima!), no, to ne znaèi i da je treba odbaciti bez probe.


Autor: webinfo
 
Advertisement
Top