Advertisement

Do uzoraka krvi pomoæu mobilnog telefona

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Nauènici laboratorija Univerziteta California (UCLA) su izradili prototip mobilnog telefona koji je u moguænosti da utvrdi zdravstveno stanje korisnika.

Inovativna tehnologija osmišnjena je od strane Aydogana Ozcana, jednog od èlanova tima laboratorija na Univerzitetu California a njegove kolege istraživaèi iz odjela za nanotehnologiju su uspjeli da je smjeste u obièni mobilni telefon.

Moguænosti ove tehnologije su velike a neke od njih su i praæenje stanja pacijenata koji su zaraženi HIV virusom ili boluju od malarije. Još jedna moguænost koja æe dobro doæi onima koji je budu koristili jeste i to da se pomoæu tehnologije koju je osmislio Ozcan može ustvrditi da li je odreðena voda pitka te da li je upotrebljiva.

Ova platforma je nazvana Lucas a ugraðena je prvi put u mobilni telefon te jednu web kameru. Oba ureðaja su se pokazala uspješnim nakon što je tehnologija testirana. Koristeæi kratke talasne dužine plave svjetlosti moguæe je uzeti uzorak krvi ili druge tekuæine. Lucas tehnologija pravi sliku mikroèestica te tako omoguæuju analizu dotiène tekuæine, prije svega krvi.

Uzorke krvi koji su uzeti ovom tehnologijom moguæe je proslijediti u zdravstvene ustanove gdje je uz pomoæ doktora moguæe saznati u kakvom se stanju nalazi pacijent.

"ova tehnologija ne samo da æe imati veliki uticaj na zdravstvene programe, ona æe takoðer imati potencijala za zamjenu trenutne tehnologije poznate pod nazivom citometar a koja se koristi u laboratorijima koji se brinu za zdravlje", izjavio je Ozcan.

A.K.
MEDIAINFO.BA
 
Advertisement
Top