Advertisement

Disco tipkovnica :)

zokicbr

Basic PC user
Napravite da Vam svjetla tipkovnice rade kao disco svjetla :)

1.Otvorite Notepad i kopirajte skriptu:

Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")
do
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"
wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"
wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"
loop

2.Spremite file kao dance.vbs (obavezno .vbs)
3.Otvorite file dance.vbs i pogledajte svjetla tipkovnice. :)

4.Da zaustavite skriptu
  • Task manager > Process i potražite proces wscript.exe and click on END Process as shown in below image.
 
Advertisement

Dzi

Administrator
Staff member
Ovo nije za tipkovnicu koja ima svijetleće tipke već se odnosi samo na ona 3 svijetla koja ima većina tipkovnica (npr. Kada se stisne caps lock)
 
Top