Devetogodišnjakinja s certifikatom MCP

Aco29

Moderator
Staff member


Najmlaða osoba na svijetu koja ima certifikat Microsoft Certified Professional je devetogodišnja Indijka ..

Ako ste veæ probali proæi Microsoftov ispit za certifikat Microsoft Certified Professional (a posebice ako ste "šljusnuli"), sol na ranu æe vam dodatno utrljati vijest da je najmlaða osoba na svijetu koja je uspješno položila reèeni ispit devetogodišnja Indijka. O njom znamo da je iz pokrajine Tamil Nadu i da se zove Lavinashree.

Do sada je najmlaða vlasnica ovoga certifikata bila Arfa Karim iz Pakistana kojoj je titulu MCP-a uspjelo doseæi "tek" s deset godina.

Lavinashree je, da budemo iskreni, èudo od djeteta i navodno je veæ s tri godine bila u stanju recitirati svih 1200 kupleta 2.000 godina starog tamilskog epa. Za iduæi korak najavila je dobivanje certifikat MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer).

Na stranicama http://www.ndtv.com/convergence/ndtv/video/video.aspx?id=48240 moguæe je vidjeti i video s reportažom o Lavinashree.

Devetogodišnjakinja s certifikatom MCP :: Vijesti @ Bug Online
 
Top