Advertisement

Cloud - OS iz browsera

Dzi

Administrator
Staff member
Na aktualnome Netbook World Summitu koji se održava u Parizu Good OS je predstavio Cloud, operativni sustav koji se podiže svega nekoliko sekundi po ukljuèenju raèunala i to u neki od browsera. Demo verzija operativnog sustava instalirana je paralelno s Windowsima na nove Gygabyteove netbooke s ekranom osjetljivim na dodir, a sadrži brzi dock koji pokreæe Skype, YouTube i Googleove internetske aplikacije. Takoðer, ako se zaželite Windowsa, raèunalo nije potrebno restartati veæ ih je moguæe pozvati iz Clouda.

Za sada se zna da se Cloud može instalirati na zasebnu particiju diska, SSD-a ili flash èip na matiènoj ploèi, a više detalja bi trebalo biti poèetkom iduæe godine na CES-u na kojemu misle dati više informacija.
 
Advertisement
Top