Cijene SMS roaminga u Evropi padaju

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Evropski Komesar Viviane Reding je uspjela da dobije podršku za njenu ideju regulisanja SMS roaminga u Evropi, odnosno da se napokon prekine konstantno "deranje" korisnika sa previsokim cijenama roaminga. Prosjeèna cijena SMS-a u roamingu, bar kad su zemlje EU-a u pitanju je 0,29 eura, dok bi po novoj regulativi trebala biti 0,11 eura. Te nove cijene bi trebale da važe od prvog jula naredne godine. Pored toga, cijena odlaznog poziva u roamingu bi trebala pasti sa 0,43 na 0,40 eura, dok æe cijena dolaznog poziva pasti sa 0,19 na 0,16 eura. Dalje, ove cijene poziva u roamingu bi trebale padati po tri euro centa godišnje. Naravno, ovo nisu predložene cijene, veæ gornji limit cijena što znaèi da telekom operateri mogu da ih spuste po svom izboru. Što se tièe prenosa podataka, gornja cijena æe biti euro za 1MB podataka, takoðer od jula.
 
Top