Chrome više nije beta

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Google je objavio da je njihov browser Chrome završio sa svojom beta fazom i da æe sada pokušati od njega napraviti pretraživaè koji æe svako koristiti. Tako æe Google pokušati dobiti ugovor sa proizvoðaèima raèunara da ovaj browser bude unaprijed instaliran, što bi dovelo do znaèajnijeg korištenja kod osoba koje ne prate dešavanja u IT svijetu. Obzirom da neki proizvoðaèi, kao Hewlett-Packard i Dell, veæ koriste softverske pakete koje im je ponudio Google, nije nemoguæe da se i Chrome uvrsti u tu ponudu. Ovaj browser je brzo izašao iz bete, pogotovo kada se uzme u obzir da je Googlemail još uvijek u beta fazi, iako je predstavljen javnosti 2004. godine i ima milione korisnika. Prema statistici Net Applicationsa, 0,83 Internet surfera koristi Chrome.
 
Top