Advertisement

Brojanje parnim brojevima

Advertisement

Winex

PC user
Da poveæavaš predhodni broj za dva. Znaèi, sad bi bilo 6 (jer si ti trebao da kežr 4).
 
Top