Blu-ray posljednji optièki disk

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Iako je Blu-ray u najavama s nama veæ duži niz godina, tek zadnju godinu stvarno uzima tržišni zamah...

U intervjuu koji je dao stranicama Electripig, jedan od Sonyjevih evropskih direktora, Taka Miyama, smatra da je Blu-ray zadnji optièki disk koji æemo koristiti. To ne znaèi da se on neæe nadograðivati, poboljšavati i poveæavati kapacitet, ali nova tehnologija optièkog diska se više nikada neæe pojaviti.

- Blu-ray je konaèni format optièkog diska. Nemamo laser kraæe valne dužine. U buduænosti, ako budemo imali novi format medija, fizièki æe se promijeniti. Neæe izgledati kao optièki disk. Za sada ne znam kakvu æemo tehnologiju imati u buduænosti, ali dok god budemo koristili lasere i optièke diskove, ovo je konaèni format, tvrdi Miyama.

Iako je Blu-ray u najavama s nama veæ duži niz godina, tek zadnju godinu stvarno uzima tržišni zamah i trenutni kapacitet od 50 GB po disku sasvim je dovoljan za distribuciju HD filmova u rezoluciji 1920x1080, plus dodatni sadržaj.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Vijesti 0
Vijesti 0
Hardver 0
Hardver 0
Vijesti 0
Top