Advertisement

Bad Sectors

dalmatino

............
Hard Disk se sastoji od jedne ili vise magnetnih ploèa koje se u kružnoj putanji dijele na sektore koji se dalje ovisno o systmu ( NTFS, FAT 32) dijele na clustere. O tome više možete saznati na NTFS Clusters and Cluster Sizes i All about clusters. Unutar Command Promta upišite "chkdsk/f" , po završetku obratite pažnju na Bad Sectors. Ukoliko ih ima možete ih pokušati popraviti sa " chkdsk/r " što je Recovery. Formatiranje Hard Diska kao i razni disk alati oznaèavaju loše clustere koje se više ne koriste za èitanje ili zapisivanje. U borbi protiv Bad Sector-a pomoæi æe vam program HDD Regenerator v1.24. Ukoliko vam ništa ne pomogne osim kupovanja novog Hard Diska pokušajte sa Low level format alatima koje možete pronaæi na stranicama proizvoðaèa diska. Više o low level formatiranju možete saznati na stranici Low Level Format.
 
Advertisement
Top