AMD predstavio procesor Šangaj

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Vrijeme potrebno da ovaj procesor prebaci kontrolu sa jednog virtualnog sistema na drugi smanjeno je za 25 procenata...

Kompanija Advanced Micro Devices (AMD) je prije zacrtanog roka predstavila novu generaciju èetverojezgrenog serverskog procesora Opteron, poznatog pod radnim imenom Shanghai.

Novi 45-nanometarski procesor je dobio brzu podršku od IBM-a koji je najavio èetiri servera zasnovana na ovim procesorima. Serveri æe biti namijenjeni radu sa zahtjevnim aplikacijama, virtualizaciji i radu sa velikim bazama podataka.

Prethodnik procesora Shanghai, 65-nanometarski procesor Barselona, najavljen je u septembru 2007. godine na velikoj AMD-ovoj zabavi koja je održana u nekadašnjoj vojnoj bazi Prezidio u San Francisku. Iako je Intel u to vrijeme veæ predstavio svoj èetverojezgreni procesor, AMD je bio uvjeren da ima bolji procesor.

Meðutim, na Barceloni je ubrzo otkrivena greška, tako da prodaja veæih kolièina procesora nije poèela prije aprila 2008. godine. AMD je planirao da predstavi Shanghai poèetkom sljedeæe godine, meðutim procesor se pojavio ranije, uz najave predstavnika kompanije da ima za 35 posto bolje performance od procesora Barcelona. Shanghai radi na 2,7 GHz (Barcelona radi na 2,3 GHZ) i ima 6 MB keš memorije treæeg nivoa stepena, naspram 2MB sa koliko su raspolagale ranije verzije èetverojezgrenih procesora.

AMD posebno naglašava naèin na koji novi serverski èip upravlja virtualizacijom. Primjera radi, vrijeme potrebno da procesor prebaci kontrolu sa jednog virtualnog sistema na drugi smanjeno je za 25 procenata, tako da procesor može da posveti svoje resurse virtualnoj aplikaciji koja je pokrenuta, a ne prebacivanju sistema. Shanghai ima poboljšanu kontrolu potrošnje i u stanju mirovanja troši za 35% manje nego Barselona.

AMD proizvodi Shanghai novim proizvodnim procesom nazvanim „zaronjena litografija“ (immersion lithography). Tokom proizvodnje, proèišæena voda se ubrizgava izmeðu soèiva i vafera, što poboljšava preciznost proizvodnje. Ova tehnologija æe naroèito doæi do izražaja kod 32-nanometarskog proizvodnog procesa.

Analitièari smatraju da Shanghai predstavlja znaèajnu novinu na tržištu èetverojezgrenih procesora i daju mu dobre šanse u odnosu na Intelove procesore. Ima, meðutim, i onih koji smatraju da æe korisnici željeti da nabave Shanghai zbog njegovog dobrog odnosa cijene i performansi, što æe održati AMD konkurentnim do sljedeæeg jezgra zasnovanog na novoj arhitekturi. Shanghai je više usavršen model prethodnika nego što je potpuno nov proizvod, smatraju analitièari.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Vijesti 0
Vijesti 0
Vijesti 0
Hardver 2
Hardver 0
Top